Pirmoji ponia Carito savanoriams: ačiū, kad grąžinate žmonėms pasitikėjimą, viltį ir orumą

Pagrindinis Pirmoji ponia Carito savanoriams: ačiū, kad grąžinate žmonėms pasitikėjimą, viltį ir orumą
 
Širdimi atsigręžiantys į vargo situacijas patys yra palaiminti, nes patiria žmogiškumo esmę. Taip Padėkos Caritas savanoriams šventėje kreipdamasi į karitiečius sakė pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė.
 
Kaip pabrėžė D. Nausėdienė, Caritas Lietuvoje jau daugiau nei tris dešimtmečius kasdien įrodinėja, kiek daug žmogus gali padaryti dėl kito, kiek daug gali nuveikti žmonės kartu sakydami ne „aš“, o „mes“ ir kurdami bendrystę, siekdami pagelbėti savo artimui.
 
„Pandemijos metai, pabėgėlių krizė, karas Ukrainoje išryškino mūsų visų socialinį pažeidžiamumą, neapibrėžtumą, staigios pagalbos poreikį, tačiau kartu ir atskleidė, kad mes, lietuviai, mokame susitelkti bendram reikalui, pažįstame savanoriškos veiklos galią. Simboliška, kad 2022-aisiais – Savanorystės metais – savanorių galia reiškėsi visa savo jėga ir grožiu. Jūs ne tik talkinate kitiems, bet ir savo uždegančiu pavyzdžiu ugdote naująją kartą“, – sakė pirmoji ponia.
 
Jauni Caritas savanoriai moko senjorus IT. Caritas nuotr.
 
D. Nausėdienė dėkojo visiems, kurie padeda sunkumų užkluptiems žmonėms: šeimoms, vaikams, jaunimui, vienišiems, sergantiems senoliams, smurtą patiriantiems, karo pabėgėliams, benamystę išgyvenantiems ir daugeliui kitų. Pasak pirmosios ponios, širdimi atsigręžiantys į vargo situacijas patys yra palaiminti, nes patiria žmogiškumo esmę.
 
„Būdami betarpiškai arti tų, kuriems grasina sunkumai, baimė, neviltis, padedate atgimti jų pasitikėjimui, dalinatės žmogiško rūpesčio, meilės ir artumo gestais, kurie suteikia daugybei žmonių paguodos, grąžina jiems viltį ir orumą. Jūs akivaizdžiai liudijate, kad tikrieji gyvenimo turtai yra ne pinigai ir galia, o santykiai ir asmenys, liudijate, kokia turi būti artimo meilė. Jūsų konkreti pagalba yra priešingybė tuščioms ir paviršutiniškoms kalboms. Jūs priimate tiesą, priimate tikrovę tokią, kokia ji yra, ir veiksmu atsiliepiate į konkrečių žmonių poreikius“, – kalbėjo pirmoji ponia.
 
Padėkos savanoriams šventėje taip pat dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petaras Rajičius, kardinolas Sigitas Tamkevičius, arkivyskupai Gintaras Grušas ir Kęstutis Kėvalas, vyskupai Rimantas Norvila ir Arūnas Poniškaitis, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras, anksčiau - Vilniaus arkivyskupijos Carito vadovas, Seimo narys Linas Kukuraitis, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Juozas Augutis, Carito bendruomenė, bendražygiai ir draugai.
 
Padėkos Caritas savanoriams šventė. Lietuvos Caritas nuotr.
 
Prie „Carito“ veiklų vyskupijose visoje Lietuvoje prisideda apie 250 darbuotojų ir beveik 4000 savanorių. Jie padeda įvairius sunkumus patiriančioms šeimoms, vaikams, jaunimui, vienišiems, sergantiems senoliams, smurtą ir išnaudojimą patiriančioms moterims, vaikams ir vyrams, be namų likusiems, priklausomybių ligomis sergantiems, iš įkalinimo įstaigų išeinantiems ir kitiems, kurie išgyvena įvairius dvasinius, socialinius, psichologinius bei materialinius iššūkius.
 
Parengt pagal Prezidento komunikacijos grupės pranešimą