Pasvalio dekanato Caritas atkūrimo 30-mečio šventė “Kai meilė budi”

Pagrindinis Pasvalio dekanato Caritas atkūrimo 30-mečio šventė “Kai meilė budi”

Liepos 13 d. 12 val.  Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Šv. Mišiomis, kurias aukojo Jo Ekscelencija Panevėžio Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kartu meldėsi Generalvikaras, vyskupijos Caritas direktorius – kun., teol. lic. Eugenijus Styra, Pasvalio dekanas  teol. lic. Henrikas Kalpokas, diakonas Raimundas Zimka,  prasidėjo Pasvalio dekanato Caritas atkūrimo 30-mečio šventė. Joje  dalyvavo daug svečių ir gausi Pasvalio dekanato Caritas bendruomenė.

Parapijos namuose vyko šventinis minėjimas ir agapė. Renginyje dalyvavo svečiai:  Europos parlamento narė Rasa Juknevičienė, LR seimo narys Antanas Matulas, Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė, Pasvalio savivaldybės administracijos direktorius Povilas Balčiūnas, Pasvalio miesto seniūnas Kęstutis Mitra, Pasvalio gydymo bei kultūros  įstaigų vadovai,   ryšių su rėmėjais iš Norvegijos palaikytojas skulptorius Arūnas Grušas. Renginyje taip pat dalyvavo pirmosios Pasvalio dekanato Caritas vedėjos a.a. Onos Rapkevičienės dukra Danutė Venskienė.                                                 

Apie Caritas istoriją Pasvalio dekanate, nuveiktus darbus pasakojo ilgametė Caritas vadovė Valerija Mačėnaitė, svečiai bei kiti dalyvavusieji.

Padėkomis buvo apdovanotos  ilgametes Caritas savanorės, rėmėjai bei kiti socialiniai partneriai.     Buvo daug sveikinimų, skambėjo dainos, vyko nuoširdus ir šiltas bendravimas.

Dievo globos ir palaimos dekanato Caritas bendruomenės vykdomai meilės tarnystės  veiklai ir dabar dirbančiai dekanato Caritas vadovei Irenai Cucėnienei.

Panevėžio vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja  Gražina Kacevičienė

Nuotraukos klier. Beno Jackūno

https://www.paneveziovyskupija.lt/pasvalio-dekanato-caritas-atkurimo-30-mecio-svente-kai-meile-budi/

2019 07 19