Pasaulinė maldos ir apmąstymų apie prekybą žmonėmis diena

Pagrindinis Pasaulinė maldos ir apmąstymų apie prekybą žmonėmis diena
Pasaulinė maldos ir apmąstymų apie prekybą žmonėmis diena
 
    1947 metų vasario 8 dieną mirė Juozapina Bakhita, buvusi vergė, savo kūne nešiojusi 114 peiliu įrėžtų randų, gautų vergovėje. 1992 metais ji buvo pripažinta palaimintąja, o 2000 metais – šventąja. Popiežiaus maldos intencija vasario mėnesiui: už prekybos žmonėmis aukas.

   2015 metais jos mirties ir tuo pat metu liturginio minėjimo datą popiežius Pranciškus paskelbė Pasauline maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena, kuri bus minima kasmet. Nuo pat savo pontifikato pradžios Šventasis Tėvas vergovės reiškiniui skyrė didelį dėmesį, pabrėždamas būtinybę, viena vertus, pripažinti, kad vergovė egzistuoja naujais pavidalais ir yra įtraukusi milijonus asmenų, iš kitos pusės, nelikti abejingiems ir neveikliems. Su popiežiaus paraginimu 2014 metais įsteigta tarptautinė Šv. Mortos grupė, vienijanti Bažnyčios ir teisėsaugos iniciatyvas kovai prieš prekybą žmonėmis. Joje dalyvauja keleriais metais anksčiau sukurtas moterų vienuolių tinklas Talitha Kum, padedantis prekybos žmonėmis aukoms.

   Vasario 7-ąją, Pasaulinę maldos ir apmąstymo prieš prekybą žmonėmis dieną, Vatikane pristatė Pagalbos visapusiškam asmens vystymuisi dikasterijos atstovas Michaelis Czerny SJ, atsakingas už šias temas, Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo direktorius Fredericas Fornos SJ ir sesuo Gabriella Bottani, Talitha Kum tinklo koordinatorė.

   Jėzuitas Czerny dar kartą pabrėžė, jog ši diena minima visoje Bažnyčioje tam, kad žadintų sąmoningumą ir širdis, kad leistų mums aiškiau suprasti gėdingo prekybos žmonėmis reiškinio apimtis ir blogį, keltų klausimus apie tai, kodėl tai vis dar egzistuoja 21 amžiuje.

   Pasak Šventojo Sosto atstovo, prekybos žmonėmis reiškinys nėra kažkur toli, jis paplitęs ir turtingose šalyse, tyliai ir nepastebimai jis egzistuoja šalia mūsų, panašiai kaip ir korupcija. Aukų liudijimai apie patirtą prievartą ir smurtą kartais yra sunkiai suvokiami. Tai skandalas, kuris turi išprovokuoti mūsų atsaką tiek dabar, tiek ilguoju laikotarpiu.

   Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo direktorius Fredericas Fornos SJ priminė, kad šio tinklo nariai ir visi katalikai vasario mėnesį yra kviečiami melstis prekybos žmonėmis aukų intencija. To, pasak jo, primygtinai prašė pats popiežius, žinodamas apie didžiulę vergovės dramą, apie bejėgišką milijonų vyrų, moterų ir vaikų situaciją, apie jų širdyse kylantį skundą ir šauksmą. Tai nėra skaičiai, tačiau vardai, konkretūs veidai, tikros istorijos.

   Sesuo Gabriella Bottani priminė, kad Talitha Kum tinklas sukurtas 2009 metais. Šiuo metu jis organizuotai veikia 77 šalyse. Dar 34 šalyse yra bent kontaktinė grupė, į kurią galima kreiptis ieškant pagalbos. Tinkle aktyviai darbuojasi per 1000 įvairioms bendruomenėms priklausančių seserų, 2000 kitų asmenų, savanorių. Vienos seserys padeda prekybos žmonėmis, prostitucijos aukoms, o centrinė būstinė atstovauja aukų interesams Jungtinių Tautų Organizacijoje, kitose organizacijose ar institucijose.

   Šį vasarį popiežius Pranciškus kviečia jungtis prie jo maldos tokia intencija: „Melskimės, kad prekybos žmonėmis, prievartinės prostitucijos ir smurto aukos sulauktų dosnios pagalbos“.

Šaltinis: vaticannews.va (https://www.vaticannews.va/lt/baznycia/news/2019-02/pasauline-maldos-ir-apmastymo-pries-prekyba-zmonemis-diena.html)


   Kviečiame pasiklausyti Marijos Radijo laidos, kurioje prekybos žmonėmis klausimu kalbėjomės drauge su Lietuvos Caritas generaline sekretore Deimante Bukeikaite ir Kauno miesto bendruomenės pareigūnu Dariumi Joneikiu: http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/134018-2019-02-08-08-00-aktualijos.html

(Skrajutė PDF)