Pabėgeliams gyventi oriai COVID-19 pandemijos metu yra Iššūkis

Pagrindinis Pabėgeliams gyventi oriai COVID-19 pandemijos metu yra Iššūkis
Pabėgeliams gyventi oriai COVID-19 pandemijos metu yra Iššūkis
 
2019 metais 33,4 mln. žmonių buvo priversti išgyventi žiaurią tremties kelionę į 145 šalis. Smurto, baimės aukos ir, svarbiausia, neteisėtos sistemos aukos, buvo priverstos palikti savo namus, kad leistųsi į nežinomybę, kur jiems teko patirti negandų, skausmo, kančių ir traumų. Labiausiai nukentėjo moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės prisijungiantys prie šimtų milijonų pabėgėlių visame pasaulyje.
 
Najibeh ir jos šeima migravo iš Afganistano į Graikiją ieškodami gydymo savo neregiui vyrui. Carito Hellas nuotr.
 
Kaip šią Pasaulinę pabėgėlių dieną tarptautinė bendruomenė gali įsiklausyti į kenčiančių pabėgėlių skaudulius? Daugeliui žmonių visame pasaulyje šie žmonės neturi nei veido, nei istorijos. Pabėgėliai yra tik skaičiai arba naujienos, kuriuos reikia trumpai apžvelgti laikraštyje. Mums retai rūpi jų pasakojimai apie neapsakomas kančias, besitęsiantį skausmą ir svarbiausia apie nužmoginimą, kai šie gyvena labai nepalankiomis sąlygomis.
 
COVID-19 išmokė mus svarbią pamoką apievisuotinio solidarumo poreikį kovoje su bet kokiu žmonijai įtakos turinčiu dalyku. Šiais metais, 2020 m., turime kreipti žvilgsnį į naują būdą reaguoti į pabėgėlius ir jų padėtį. Kaip tarptautinė bendruomenė, žmonija sugebėjo susitvarkyti su pandemiją. Lygiai taip pat yra skubus poreikis priimti pabėgelius su empatija ir solidarumu, spręsti esmines reiškinio priežastis ir sukurti teisingą ekonominę sistemą, užtikrinančią jiems lygias galimybes.
 
Ši diena, skirta pabėgėliams, primena mūsų vaidmenį ir atsakomybę prieš savo kaimyną, kuris yra atskirtas nuo savo namų, savo kultūros, šeimos ir aplinkos bei patiria tragiškai skaudžią situaciją. Pavyzdžiui, rohinjų žmonės, kurie paliko savo namus, kad būtų perkelti į kaimyninę šalį, kur, nepaisant Bangladešo vyriausybės pasirengimo juos priimti, jie yra labai pažeidžiamose sąlygose ir šiandien taip pat kenčia nuo COVID 19 pandemijos. Kitose pasaulio vietose yra milijonai panašių į juos.
 
Kaip Caritas, mūsų pagrindinis dėmesys yra skiriamas brolybės puoselėjimui, išreiškiant rūpestį ir meilę pažeidžiamiausiems žmonėms, o pabėgėliai yra vieni jų. Mes raginame savo politinius lyderius priimti drąsius sprendimus, siekiant apsaugoti pabėgėlius, ypač tuos, kurie daugelyje vietų yra bet kokio priekabiavimo aukos. Tai žmonės, turintys orumą, vertybes ir teises, ir mūsų visų pareiga yra priimti juos atviromis rankomis ir užtikrinti, kad jie gyventų oriai.
 
Kasdien glaudžiai bendraudami su pabėgėlių kančiomis, norime, kad mūsų politiniai lyderiai imtųsi šių drąsių ir drąsių veiksmų:
 
• užtikrinti, kad būtų vykdoma politika, padedanti oriai ir saugiai priimti pabėgėlius;
 
• užtikrinti pagrindinius pabėgėlių poreikius, tokius kaip maistas, vanduo ir sveikatos priežiūra, tokiu būdu suteikiant jiems galimybę gyventi orų gyvenimą;
 
• Suteikti pabėgėliams ir šalies viduje perkeltiems žmonėms galimybę naudotis saugiomis gyvenimo sąlygomis, ypač šiuo pandemijos metu.
 
Caritas Internationalis generalinis sekretorius
Aloysius John