Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų stiprinimas Lietuvoje

Pagrindinis Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų stiprinimas Lietuvoje
Projekto pavadinimas: Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų stiprinimas Lietuvoje
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 01 01 – 2020 12 31
 
  
 
Projekto tikslas - sustiprinti organizacijos Caritas institucinius gebėjimus regionuose (savanorių vadybos ir telkimo, vidinės ir išorinės komunikacijos kompetencijų, gebėjimų stiprinimas)ir sustiprinti NVO sektoriaus įvaizdį bei kuriamą naudą (pridėtinę vertę) visuomenei. Šis projekto tikslas yra startas ilgalaikiams organizacijos strateginiams tikslams įgyvendinti (pvz. tapti kompetentingu partneriu valstybinėms ir savivaldybių institucijomis, teikiant socialines paslaugas regionuose, aktyviau įsitraukti į socialinės ir skurdo mažinimo politikos kūrimo, vėliau ir įgyvendinimo, stebėsenos procesus, taip pat plėtoti savanoriškos veiklos galimybes Caritas organizacijoje, ypatingai regionuose).
 
Tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai:
  1. Sustiprinti gebėjimus savanorių telkimo ir darbo su jais srityje;
  2. Sustiprinti kompetencijas vidinės ir išorinės komunikacijos srityse;
  3. Parengti ir išplatinti informaciją apie savanoriškos veiklos teikiamą naudą (patirtis) NVO bei skatinti įsitraukimą į savanoriškas veiklas;
  4. Parengti ir išplatinti informaciją apie NVO sektorių kaip patikimą partnerį valstybės bei savivaldybių institucijoms bei NVO kuriamą naudą (pridėtinę vertę) visuomenei.