Nuteistųjų sielovados programą koordinuos M. Žičkutė-Lindžienė

Pagrindinis Nuteistųjų sielovados programą koordinuos M. Žičkutė-Lindžienė
Milita Žičkutė-Lindžienė. Asmeninio albumo nuotr.
 
Lietuvos vyskupų konferencija patvirtino Militą Žičkutę-Lindžienę sielovados bausmių vykdymo sistemoje programos koordinatore. Programa veiks Lietuvos Carito struktūroje.
 
Pasak M. Žičkutės-Lindžienės, Caritas organizacija daugiau nei dvidešimt metų siekia, kad teisti asmenys turėtų galimybę po bausmės atlikimo grįžti į visuomenę ir gyventi gyvenimą be nusikaltimų.
Vilniaus ir Kauno arkivyskupijos karitiečiai daug dėmesio skiria ir laisvės atėmimu nubaustų žmonių artimiesiems – vaikams, sutuoktiniams, mamoms, tėčiams, kitiems baudžiamiems be realios kaltės, kurie mūsų visuomenėje ne tik stigmatizuojami, bet ir patiria dvasinių, materialinių, daug kitų iššūkių.
 
Atsiliepdami į nuteistųjų artimųjų patiriamus sunkumus, Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų Carito darbuotojai ir savanoriai ieško būdų mažinti žalą. Tam pasitarnauja programa „Bausmės šešėlyje“, skirta nuteistųjų artimiesiems: https://bausmesseselyje.lt/
 
Kaip rodo statistika, Lietuvoje bausmių už padarytus nusikaltimus paliesti maždaug 25 tūkst. žmonių.
 
Teistiems ir grįžusiems iš įkalinimo įstaigų Caritas teikia socialinę, teisinę, psichologinę pagalbą, organizuoja įvairius užsiėmimus įkalinimo įstaigose.
 
Sielovadinės tarnystės tikslas – atkurti ir stiprinti nuteistųjų orumą, prisidedant prie teigiamų pokyčių šių žmonių gyvenimuose, palaikyti ir padėti bausmės šešėlyje atsidūrusiems suaugusiems ir vaikams.
 
„Suprantame, kad negalime pakeisti  nusikaltimus padariusių asmenų praeities, tačiau teikdami pagalbą mes skatiname ir siekiame, kad asmenys, išėję į laisvę, pakartotinai nenusikalstų, o norėtų, gebėtų ir turėtų sąlygas dorai gyventi laisvėje“,  sako sielovados bausmių vykdymo sistemoje programos koordinatorė Milita Žičkutė-Lindžienė.
 
Lietuvos Carito informacija