Norime tokios Europos, kurioje nei vienas nebūtų pamirštas

Pagrindinis Norime tokios Europos, kurioje nei vienas nebūtų pamirštas
Gegužės 23 dieną Romoje vyko kasmetinė Caritas Europa Regioninė Konferencija, kurioje dalyvavo 46 šalių Caritas vadovai. Pagrindinė šios konferencijos žinia - žmogaus orumo apsaugojimas turi būti Europoje leidžiamų įstatymų centras. Esminių žmogaus teisių užtikrinimas ir apsauga turi būti prioritetu ateities politiniame ir ekonominiame gyvenime. Konferencijoje nuskambėjo aiški Caritas žinutė - norime socialiai iaktyvios Europos, kurioje nei vienas nebūtų pamirštas, kurioje  vyrautų solidarumas.
 
unsplash.com fotografija
 
Pastaraisiais metais Caritas Europa tinklas galėjo stebėti globalius pokyčius. Vyko socialinė, ekonominė ir politinė poliarizacija. Augo nepasitikėjimas valstybinėmis institucijomis, visuomenėje vis augo baimė, nepasitikėjimas vieni kitais. Atskirtis ir nelygybė turėjo pražūtingą efektą žmonių gyvenimams. Raginame Europos lyderius prisiimti pilną atsakomybę už šiuos reiškinius ir įdėti pastangų, kad šios tendencijos išnyktų. Caritas įsipareigoja būti šių pokyčių partneriais. 
 
Mes norime Europos, kurioje būtų atsižvelgiama į žmones patiriančius skurdą ir socialinę atskirtį. Norime tvirtos politikos, kuri ne tik apsaugo žmones nuo visiško skurdo, bet padeda jiems klestėti ir prisidėti prie bendrojo gėrio kūrimo. 
 
Mes norime Europos, kuri būtų priimant, kurioje atvykstantys migrantai ir juos priimančios bendruomenės dirbtų kartu. Tikime, kad bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas migrantų ir priimančiųjų bendruomenių indėlio į visuomenę pripažinimu.
 
Mes norime Europos, kuri kovoja už visuotinį solidarumą prisiimdama savo įsipareigojimus; Europos, kurioje vystymosi politika pirmiausiai grindžiama skurdo naikinimu; Europos, kurios prioritetu yra bendruomenės, kurios šiandien sulaukia itin mažai dėmesio.  
 
unsplash.com fotografija
 
Regioninės konferencijos dalyviai pastebėjo, kad Europos Taryba visoje Europoje  turi esminį vaidmenį saugant žmogaus teises. Ji turi būti aktyvi stebėdama, kaip Europos Sąjungos šalys įgyvendina savo įsipareigojimus. Vos po kelių dienų vyks ir rinkimai į naująjį Europos Parlamentą. Tai taip pat turės didelę įtaką įstatymų, kurie susiję su žmogaus teisėmis, leidyba, biudžeto svarstymams. Taip pat naujojo Parlamento nariai turės didelę įtaką humanitarinės pagalbos vystymui. Kviečiame ir raginame visus piliečius balsuoti atsakingai ir prisiimti atsakomybę už ateities Europą. 
 
„Įkvepianti viltis yra ypač svarbi visam Europos Caritas tinklui. Daugiau nei bet kada nuo Europos Tarybos ir Europos Sąjungos įsikūrimo turime tikėti ir aktyviai įsipareigoti siekti demokratijos, tvarumo, lygybės, socialinio teisingumo ir solidarumo visame pasaulyje. Caritas ir toliau klausysis ir dirbs su žmonėmis, kad galėtų pasiekti jiems reikalingų struktūrinių pokyčių. Skatinsime žmogiškąjį orumą“, sakė naujoji Caritas Europa generalinė sekretorė Maria Nyman. 
 
Konferencijos pabaigoje dalyviai dėkojo kadenciją baigiančiam Generalinam Sekretoriui Jorge Nuño Mayer, pripažindami jo reikšmingus pasiekimus šiame poste.
 
Šaltinis: caritaseuropa.eu (tekstą originalo kalba skaitykite čia)