Laudate Deum - popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis paraginimas

Pagrindinis Laudate Deum - popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis paraginimas

Vakar popiežius Pranciškus išleido naująjį apaštališkąjį paraginimą Laudate Deum. Laiške išreiškiamas nuoširdus susirūpinimas dėl klimato kaitos, ypač jos poveikio pažeidžiamiausiems žmonėms, kurie dažnai turi palikti savo namus, kad išvengtų kylančios temperatūros ir aplinkos taršos padarinių, įskaitant ligas, sausras, potvynius, smarkias liūtis, maisto ir geriamojo vandens trūkumą, pakrančių eroziją.
Caritas Internationalis pritardamas Popiežiaus Pranciškaus susirūpinimui dėl klimato kaitos ir jos poveikio bendriems mūsų namams. 2021 m. pradėjo pasaulinę kampaniją - „Together we“ integralios ekologijos tema, kuria siekiama sutelkti bendruomenę ir ieškoti kūrybiškų būdų, kaip rūpintis aplinka vietiniu lygmeniu bei remti žmones, kenčiančius nuo klimato kaitos visame pasaulyje.
Apaštališkasis paraginimas įkvepia Caritą ir toliau kovoti su aplinkos krize, susirūpinimą paverčiant konkrečiais veiksmais. Popiežius Pranciškus ragina kiekvieną iš mūsų prisiimti bendrą atsakomybę ir veikti, kol dar nevėlu.

Nuotraukos šaltinis - Unsplash