Mokymai Caritas savanoriams

Pagrindinis Mokymai Caritas savanoriams
Vilkaviškio vyskupijos Caritas

 
Panevėžio vyskupijos Caritas​
Kaip ir visoje Caritas Lietuvoje bendruomenėje kiekvieną ketvirtį vyksta SADM finansuojami mokymai vyskupijose besidarbuojantiems savanoriams, taip rugsėjo 18 dieną  jie vyko ir Panevėžyje.  Panevėžio vyskupijos kurijos salėje gausiai susirinkęs vyskupijos Caritas savanorių aktyvas (30 žmonių) iš įvairių dekanatų ir parapijų turėjo galimybę dalyvauti seminare tema  „Lėšų telkimas NVO“. Mokymai  buvo skirti savanorių pajėgų stiprinimui ir  finasinių galimybių paieškai vykdomoms veikloms.

Telšių vyskupijos Caritas

Rugsėjo 7 d.Telšių kunigų seminarijoje vyko antrieji Lietuvos Caritas projekto ,,Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų stiprinimas Lietuvoje" mokymai Telšių vyskupijos Caritas bendradarbiams - ,,Lėšų telkimas NVO organizacijoje". Mokymuose dalyvavo apie  20 atstovų iš įvairių vyskupijos dekanatų: Caritas reikalų vedėjos bei savanoriai, pastoracinių tarybų nariai. Mokymus  vedė LITDEA asociacijos prezidentas Tomas Kurapkaitis. Seminaro dalyviai susipažino su lėšų telkimo NVO sektoriuje praktikomis bei paraiškų teikimo subtilybėmis, lankėsi Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje, susidomėję klausėsi  pastoracinės tarybos narės Janinos Bucevičės pasakojimo apie bažnyčios ir Telšių kunigų seminarijos istoriją.

Keletas seminaro dalyvių minčių:
  • ,,Caritas seminarai yra aukso vertės, nes jie visi paremti krikščioniškomis vertybėmis, realia praktika ir juos gaunama tai, ko niekad negausi jokiuose kituose seminaruose".
  • ,,Jau turime skubėti pateikti paraišką savivaldybei. Pačiu laiku buvo mokymai. Labai ačiū už nepamirštamus šiltus susitikimus."
  • Vienai iš seminaro dalyvių, kilo mintis teikti paraišką vaikų dienos centrui savo parapijoje.
  • Mokymų dalyviai džiaugėsi lektoriaus kompetencija, nuoširdžia bendryste, dėkoja lektoriui Tomui už praktinius patarimus ir atsiųstą medžiagą bei laukia kitų susitikimų.
 
Šiaulių vyskupijos Caritas
 
2019 m. rugsėjo 06 dieną Šiaulių vyskupijos kurijoje vyko Lietuvos Caritas projekto “Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų stiprinimas Lietuvoje” mokymai tema “Lėšų telkimas NVO organizacijoje”. Mokymuose dalyvavo Šiaulių vyskupijos  Kelmės, Radviliškio, Tytuvėnų, Kražių, Šiaulių, Šeduvos Caritas parapijų  vedėjai ir savanoriai.
 
Mokymų lektorius Tomas Kurapkaitis  labai informatyviai,  įdomiai pristatė lėšų telkimo NVO sektoriuje teorinius ir praktinius aspektus, mėginome įsivertinti finansinį savarankiškumą nesant valstybinio finansavimo galimybėms, dalijomės patirtimis parapijose, aptarėme probleminius momentus, būdus ir galimybes tobulinti savo žinias bei panaudoti jas savo veikloje. Daug naudingos informacijos išgirdome ir projektų rašymo tema: apie pagrindines sudedamąsias projektų dalis, jų esmę, dažniausiai pasitaikančias klaidas, aptarėme klaidų analizę. Sužinojome ir apie užsienio šalių fondus, naudojamas metodikas, veiklas ir galimybes.
 
Mokymų dalyviai noriai ir aktyviai dalinosi savo patirtimi, dalyvavo mokymų praktinėse užduotyse, jų analizėje, išvadų formavime, teikė klausimus mokymų lektoriui. Papildėme teorines bei praktines žinias projektų rengimo srityje, įgijome informacijos apie gebėjimų bei kompetencijų tobulinimą lėšų planavimo, finansinio savarankiškumo bei dalyvavimo paslaugų pardavimo-pirkimo srityse. Mokymai paliko puikų įspūdį, norą dalyvauti kituose teoriniuose - praktiniuose mokymuose.
 

Kauno arkivyskupijos Caritas

2019 m. rugpjūčio 30 d. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje vyko SADM finansuojami mokymai :„Lėšų telkimas nevyriausybinėje organizacijoje“. Mokymuose dalyvavo daugiau nei 20 asmenų iš Kauno arkivyskupijos I ir II, Jurbarko, Kėdainių, Raseinių dekanatų, tai pat parapijų ir vienuolijų kuruojamų vaikų dienos centrų, jaunimo grupių atstovai, kurie šalia kitų veiklos sričių rūpinasi ir lėšų telkimu. Mokymus vedė patyręs socialinės enterprenerystės ekspertas ir lektorius Tomas Kurapkaitis.

Mokymų tikslas sustiprinti Caritas darbuotojų ir savanorių gebėjimus ir kompetencijas lėšų planavimo, finansinio savarankiškumo bei dalyvavimo paslaugų pirkime – pardavime srityse. Seminaro programa buvo sudaryta taip, kad teoriniai teminiai įvadai būtų grindžiami ir užtvirtinami praktinėmis užduotimis, o dalyviai galėtų aktyviai įsitraukti į mokymosi procesą,  dalintųsi grupelėse turima patirtimi, keltų klausimus, formuluotų idėjas ir ieškotų sprendimų joms įgyvendinti.

Lektorius T. Kurapkaitis ne tik pasidalino konkrečiomis įžvalgomis apie projektų rengimo subtilybes ar santykius su rėmėjais, tačiau skatino mokymų dalyvius žiūrėti plačiau, išsigryninti, pagrįsti veiklos idėjas ir jų poreikį, ir tik po to rūpintis reikalingų išteklių paieška. 

Šie mokymai yra dalis Lietuvos Caritas kartu su vyskupijų Caritas centrais įgyvendinamo projekto, skirto stiprinti Caritas veiklą vyskupijose. Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.