Minint Pasaulinę ligonių dieną – kvietimas maldai

Pagrindinis Minint Pasaulinę ligonių dieną – kvietimas maldai
Vasario 11-ąją, jau trisdešimtąjį kartą minima Pasaulinė ligonių diena. Ta proga Popiežius Pranciškus visus kviečia maldai už tuos, kuriuos kamuoja ligos, ir už tuos, kurie rūpinasi sergančiaisiais.
 
Popiežius kviečia „meilės kelyje būti šalia kenčiančiųjų“, o šiųmetės jo žinios leitmotyvas „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6, 36)
 
„Atsimenu mūsų brangius ligonius. Visiems tebūna užtikrinta sveikatos priežiūra ir dvasinis palydėjimas. Melskimės už šiuos mūsų brolius ir seseris, jų šeimas, sveikatos priežiūros ir pastoracijos darbuotojus bei visus, kurie rūpinasi sergančiaisiais“, – sako Popiežius Pranciškus.
 
Savo žinioje Popiežius kviečia mus būti akylais ir dėmesingais bei atkreipia dėmesį, kad nors šiais laikais medicina yra stipriai pažengusi, atrasta daug naujų gydymo metodų, technologijų, plėtojami įvairūs moksliniai tyrimai, „tačiau visa tai niekada neturi užgožti kiekvieno ligonio unikalumo, jo orumo ir trapumo. Ligonis visada yra svarbesnis už savo ligą, todėl taikant kiekvieną gydymo metodą negalima ignoruoti poreikio išklausyti pacientą, išgirsti jo istoriją, nerimą ir baimę. Net kai neįmanoma išgydyti, visada įmanoma rūpintis, visada įmanoma paguosti, visada įmanoma pasiekti, kad pacientas pajustų artumą, rodantį, jog žmogumi domimasi labiau negu jo patologija. Todėl tikiuosi, kad sveikatos darbuotojų ugdymo procesai padės jiems išsiugdyti gebėjimą išklausyti ir užmegzti ryšį“.
 
Caritas darbuotojai ir savanoriai atliepia šiuos Šventojo Tėvo žodžius, nes viena iš karitiečių kasdienių veiklų – rūpestis ir pagalba žmonėms, kamuojamiems įvairių fizinių ir dvasinių ligų, negalių ar priklausomybių. Kiekvieną dieną, visoje Lietuvoje, esame šalia sergančių, vienišumą patiriančių ir vilties stokojančių žmonių. Buvimas kartu ir gydantis artumas yra itin svarbus kiekvienam sergančiam.
 
Visoje Lietuvoje karitiečiai, darbuotojai ir savanoriai, neatlygintinai prisideda sprendžiant ligonių priežiūros, slaugos, dvasinės pagalbos, aplankymo ir vienišumo poreikį. Pavyzdžiui, Šiaulių Caritas jau keletą metų įgyvendina projektą „Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste“, finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir Šiaulių miesto savivaldybės. Dalį lėšų už priežiūrą bei slaugą skiria ir patys ligoniai.
 
Pasak Šiaulių vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotojos Zitos Baranauskienės, nuo 2016 metų Šiaulių vyskupijos Caritas vykdo tęstinį projektą „Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste“, kurio tikslas – padėti senyvo amžiaus ir negalią turintiems asmenims bei jų šeimos nariams, gyvenantiems savo namuose, suteikiant visokeriopą pagalbą namų ruošoje, maisto paruošime, buitinių paslaugų teikime, slaugos ir kitų būtinų paslaugų teikime.
 
Šiame projekte apie 60 didelius slaugos poreikius turinčių, įvairiomis ligomis sergančių šiauliečių rūpinasi 44 darbuotojai: po vieną slaugytoją, socialinį darbuotoją ir kineziterapeutą, 8 slaugytojos padėjėjai ir 33 socialinio darbuotojo padėjėjai.
 
„Mūsų lankomų žmonių amžius įvairus – svyruoja nuo 35-erių iki 90-ties metų. Visus ligonius paskiria savivaldybė, o jau mūsų rūpestis juos slaugyti, prižiūrėti, padėti namuose. Covid-19 pandemija šiai veiklai įtakos neturėjo, nes slaugome tik sunkius, fizinėmis ir dvasinėmis ligomis ilgą laiką sergančius žmones“, – pasakojo Z. Baranauskienė.
 
Savanoriškai ne vieną sunkų ligonį slaugiusi ir dabar visada pagalbos ranką sergantiems ištiesianti Zita prisipažino, kad šiame darbe su pacientais džiugesio mažai, bet sunkius negalios debesis prasklaido šviesios akimirkos, kai ligonis žurnalą „Artuma“ pavarto, paprašo paskaityti, siekia knygos ar nori televizorių žiūrėti. Tai suteikia vilties, kad tokiomis minutėmis žmogus jaučiasi geriau.
 
„Manau, kad daugelis dalykų, ypač mūsų darbe, priklauso nuo kiekvienos institucijos, darbuotojo ir atsakingo asmens požiūrio, geranoriškumo žiūrint  į individualią kiekvieno ligonio situaciją. Matau, nemažai „valdiškumo“  tvarkant pacientų reikalus, tačiau stebiu ir gerų ženklų, kai problemos sprendžiamos operatyviai ir laiku. Vis tik labiausiai mane liūdina artimųjų elgesys, kai per Kalėdas sunkiai sergančios žmonos vyras prašo karitiečių pažiūrėti jo žmoną, nes jam ir vaikams, gyvenantiems Vilniuje, reikia atšvęsti Kalėdas...“, – kalbėjo Z. Baranauskienė. 
 
Dėkojame visiems: gydytojams, slaugytojams ir socialiniams darbuotojams bei jų padėjėjams, Caritas bendradarbiams ir savanoriams, artimiesiems, kurie slaugo ir rūpinasi sergančiais. Stiprybės ir telydi jus Dievas šiame sunkiame darbe.
 
Vasario 11-ąją Pasaulinę ligonių dieną paskelbė Popiežius Jonas Paulius II 1992 m. gegužės 13 d. Nuo to laiko šią dieną mini visas krikščioniškasis pasaulis. Kiekvienais metais Popiežius meldžiasi pats ir ragina tikinčiuosius melstis už ligonius.
 
Jeigu jus ar jūsų artimąjį užklupo liga ar kitos gyvenimo negandos, kviečiame kreiptis į Caritas padalinius Lietuvos vyskupijose. Visą reikalingą informaciją apie pagalbą, kurią Caritas teikia visoje šalyje, rasite čia: 

(Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas nuotrauka)