Minime Tarptautinę labdaros dieną

Pagrindinis Minime Tarptautinę labdaros dieną
Rugsėjo 5-ąją minima Tarptautinė labdaros diena. Jungtinių Tautų Organizacijos kalendoriuje minima diena svarbi suvokiant ją ne tik kaip materialinių gėrybių paskirstymą, bet ir kaip gerus darbus padarytus vardan kitų. Data Labdaros dienai pasirinkta neatsitiktinai, tai yra palaimintosios Motinos Teresės mirties diena. Šią dieną valstybės, tarptautinės ir regioninės organizacijos, pilietinė visuomenė, nevyriausybinės organizacijos ir pavieniai žmonės kviečiami drąsinti labdarą, per visuomenės ugdymo ir sąmoningumo iniciatyvas.
 
2013 m. šios dienos proga nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas JTO Niujorke vyskupas Francis Chullikatt apmąstė, ką „labdaros“ sąvoka reiškia krikščioniui? Jo teigimu, „labdaringa veikla mūsų laikais reikalauja aukšto profesionalumo lygio, tačiau vien to nepakanka. Dirbti su žmonėmis taip pat reiškia suprasti, jog asmeniui visada reikia daugiau, nei vien techninės pagalbos ar filantropinio rūpesčio. Krikščioniška perspektyva yra visapusiška, ji nedalija žmogaus į privatų ar viešą, fizinį ar psichologinį, religinį ar sekuliarų. Ji ieško sprendimų, kurie leidžia asmenims pilnai išvystyti savo kūniškus ir nekūniškus matmenis. Krikščionybėje Dievo, kuris yra Meilė, supratimas rodo, kad ir kiekvieno žmogaus egzistencijos motyvas yra meilė, kuri turėtų įgyti aukštesnę formą, tapti agape: savęs dovanojimu kitam. Šiai meilės sampratai nebepakanka nei eros savitiksliškumo, nei philia abipusiškumo. Jai reikia tikro rūpesčio kitu, gal net paaukojant savo gyvybę už kitą. Krikščioniškos meilės (caritas) samprata įsikūnija nukryžiuotame Kristuje, atidavusiame gyvybę už pasaulį“.
 
© unsplash.com
 
Kad labdara šiandien nėra tik materialinė kalba ir Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė, kuri teigia, kad dovanojimas – labdara pilnąja prasme, gali būti labai įvairus. „Šiandien sunkumus patiriantiems žmonėms tikrai nebereikia tiek daug drabužių ar avalynės – šis poreikis mažėja, ypač didžiuosiuose miestuose. Tačiau ko tikrai reikia – labdaros laiku, dėmesiu, susitikimu. Tai gali būti profesionalios konsultacijos arba tiesiog asmeninis palydėjimas žmogui, kuris šiuo metu turi vienokių ar kitokių problemų. Pavyzdžiui, pagalba vienišai mamai – galbūt šalia jos kurį laiką gali keliauti šeima, kuri palydi, paaiškina sudėtingesnes situacijas, padeda jas įveikti. Kartais geriausia labdara gali būti išklausymas – pokalbis prie arbatos puodelio su žmogumi, kuris jaučiasi vienišas. Kiekvienas gali atrasti, ką jam reiškia  save padovanoti dėl kito“.
 
Labdara yra didelė pagalba žmonėms patiriantiems sunkumus. Dėkojame visiems, kurie prisideda prie pagalbos kultūros plėtros mūsų šalyje!