Minima tarptautinė savanorystės diena

Pagrindinis Minima tarptautinė savanorystės diena
   Sveikianame visus Caritas savanorius su Tarptautine savanorystės diena! Caritas Lietuvoje vienija daugiau nei 4000 savanorių, kurie padeda skurdžiai gyvenančioms šeimoms, gatvės vaikams, jaunimui, benamystę išgyvenantiems, vienišiems ir ligotiems senoliams, pabėgėliams ir kitiems žmonėms, kuriuos kamuoja sunkūs dvasiniai ir materialiniai nepritekliai. Šie žmonės savo rankomis atlieka didžiulius ir labai reikšmingus darbus.
 
   Viena svarbiausių Caritas savanorių vertybių – krikščioniškoji meilė. Caritas (lot. gailestingoji meilė) yra kiekvieno tikinčiojo užduotis. Tačiau ją nėra paprasta įgyvendinti. Meilė dažnai tapatinama tik su jausmu. Meilė nėra vien tik idealistinis, romantinis jausmas, kurio apimtiems lengva daryti gerus darbus. Ji toli peržengia simpatijų ar antipatijų ribas, ji yra kur kas daugiau nei jausmas ar prielankumas. Ji pasirenkama sąmoningai ir įgyja labai konkrečias veiklos kryptis. Būtent tokie - veiklią meilę skleidžiantys yra Caritas savanoriai, kurie skuba į pagalbą suklupusiam, vargstančiam, pasiklydusiam. 
 
Sveikiname visus SAVANORIUS bei savanorišką veiklą skatinančius, organizuojančius, planuojančius ir koordinuojančius bendradarbius!!