MAINAI: patirtis ir jaunystė informacinių technologijų srityje

Pagrindinis MAINAI: patirtis ir jaunystė informacinių technologijų srityje

 

„MAINAI: patirtis ir jaunystė informacinių technologijų srityje“
2022-05 iki 2023-12
 
Projekto tikslas: vyresnio amžiaus žmonių gebėjimų stiprinimas informacinių technologijų srityje įtraukiant jaunimą.
 
Projekto uždaviniai:
1. Skatinti vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimą į informacinių technologijų srities mokymus.
2. Atpažinti vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir sudaryti juos atliepiančią mokymų medžiagą.
3. Parengti ir konsultuoti jaunus žmones, kad jie galėtų mokyti vyresnio amžiaus žmones.
4. Vykdyti ir organizuoti bendras jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių veiklas, ugdant gebėjimus informacinių technologijų srityje.
 
Projekto tikslinės grupės:
1. Vyresnio amžiaus žmonės (60 ir daugiau metų amžiaus).
2. Regionuose gyvenantis jaunimas (16-35 metų amžiaus).
 
Projekto vykdymo vietos:
Jurbarkas, Kėdainiai, Ukmergė, Šakiai, Marijampolė, Alytus, Lazdijai.
 
Projekto vykdytojas:
Lietuvos Caritas
 
Projekto Partneriai:
Kauno arkivyskupijos Caritas ir Vilkaviškio vyskupijos Caritas
Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Projekto biudžetas 79,984 Eur.
 
 PROJEKTO PASIEKIMAI IR KASDIENYBĖ 2022-2023 m.
 
 
- Įvyko 38 informacinės sklaidos renginių, kuriuose sudalyvavo 300 vyresnio amžiaus žmonės ir 187 jauni žmonės.
- Į tolimesnes projekto veiklas sutiko įsitraukti 239 senjorai ir 36 jauni žmonės.
 
 
-Suorganizuoti 5 mokymai jauniems asmenims apie savanorystę su senjorais, kuriuos pravedė savanoriškos veiklos ekspertė Neringa Kurapkaitienė.
 
Antrame projekto etape individualiai kalbamasi su kiekvienu dalyviu ir įvertinamos jaunimo galimybės, bei senjorų poreikiai, pagal kuriuos buvo sudarytas mokymų temų planas. Senjorus domino pagrindinės įrenginių funkcijos, e-paslaugos internete (e.sveikata, skelbimai internete, elektroniniai laiškai, e- bankininkystė ir kt.), nuotolinių pokalbių programos bei Facebook galimybės. Projekto eigoje pastebėjome, kad dalis vyresnio amžiaus asmenų išgyvena vienišumą. Vaikai, anūkai gyvena kituose miestuose, dėl to ypatingai tapo svarbu sužinoti kaip senjorai gali su jais bendrauti nuotoliu, kaip internetu sumokėti sąskaitas ar užsiregistruoti pas gydytoją. 
Trečias etapas yra ypatingiausia projekto dalis. Senjorai susitikę su jaunimu vykdo tarpusavio “mainus”, kurių metu jie gali išmokti šiai dienai ypatingai svarbių kasdienybei įgūdžių susijusių su informacinėmis technologijomis, pastarosios šiandien užima vis didesnę dalį mūsų gyvenimų. Tačiau šis projektas neapsiriboja tik informacinėmis technologijomis. Tai dviejų kartų susitikimas, kurio metu dalijamasi ilgamete išmintimi, žiniomis ir jaunatvišku užsidegimu. Susitikimai ir pokalbiai po mokymų, dalijamasis gyvenimo istorijomis ir bendrystė tapo neatsiejama šio projekto dalimi. 
 
 
Įspūdžiai iš projekto veiklų kasdienybės:
 
 
\