Lietuvoje svečiuojasi Europos Caritas generalinis sekretorius

Pagrindinis Lietuvoje svečiuojasi Europos Caritas generalinis sekretorius
Birželio 5 - 9 d. Lietuvoje pirmą kartą svečiuojasi Europos Caritas vadovas p. Jorge Nuño Mayer. Jo vizito tikslas - susitikti su Lietuvos Caritas atstovais, aplankyti vyskupijose, parapijose veikiančius Caritas skyrius, susipažinti su karitiečiais, aptarti aktualijas, sprendžiant mūsų visuomenės stokojančiųjų problemas, pasidalinti turima Europos Caritas patirtimi bei įžvalgomis.
 
Birželio 6 d. svečias susitiks su Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku JE arkivyskupu Gintaru Grušu bei su Lietuvos vyskupų konferencijos socialinių reikalų tarybos pirmininku JE vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Po to - lankysis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, po pietų - turės susitikimus su Vilniaus arkivyskupijos Caritas komanda.
 
 
Birželio 7 d. svečias dalyvaus Lietuvos Caritas organizuojamoje konferencijoje Seime„Skurdo mažinimo politikos kryptys ir veikėjai:  kaip įveiksminti/atgaivinti bendruomenės išteklius?“ nuo 10 val. ir skaitys pranešimą "Europos Caritas socialinis modelis: skurdo įveikimo kryptys, sąlygos ir patirtys".
 
Birželio 8 d. ryte susitiks su Kauno arkivyskupijos Caritas komanda, po to - lankysis Telšių vyskupijoje, Klaipėdoje. Susitiks su miesto meru, Telšių vyskupijos Caritas vadovu, parapijų Caritas vadovais-klebonais, savanoriais.
 
Birželio 9 d. numatytas susitikimas su Kauno arkivyskupijos metropolitu arkivyskupu Lionginu Virbalu, po to - apsilankymas Kaišiadorių Katedroje, susitikimas su Kaišiadorių vyskupu JE Jonu Ivanausku, Kaišiadorių Caritas komanda. Vizitą Lietuvoje p. Jorge Nuño Mayer užbaigs apsilankydamas Paparčių Šv.Juozapo vaikų globos namuose.