Libano krikščionims reikia mūsų pagalbos

Pagrindinis Libano krikščionims reikia mūsų pagalbos

Lietuvos vyskupai 2021 m. spalio 31 d. kviečia maldoje prisiminti Libano krikščionis, daugelis kurių yra katalikai, priklausantys maronitų bendruomenei. Spalio 31 d. visose Lietuvos bažnyčiose taip pat organizuojama rinkliava, kurios metu bus renkamos lėšos šiai itin sunkioje padėtyje atsidūrusiai šaliai. Taip atsiliepiama į Lietuvą pasiekusį Libano krikščionių pagalbos prašymą.

 

Libano Respublika nuo 2019 m. patiria nesibaigiančius išbandymus: politinę ir ekonominę krizę gerokai apsunkino 2020 m. rugpjūčio 4 d. Beiruto uoste įvykęs milžiniškas sprogimas, sugriovęs didelę miesto dalį. Tiek sostinėje, tiek visoje šalyje labai trūksta medikamentų, degalų, o dėl elektros energijos trūkumo miestai naktį dažnai lieka neapšviesti. Nepaisydami sunkumų libaniečiai rūpinasi 2 milijonais pabėgėlių, dabar besiglaudžiančių mažytės šalies teritorijoje.

Popiežius Pranciškus, kurio iniciatyva 2021 m. liepos 1 d. buvo organizuota Susikaupimo ir maldos už Libaną diena, šios šalies dabarčiai ir ateičiai apibūdinti pasirinko kupinus vilties poeto Kalilio Džibrano žodžius: „Už juodos nakties uždangos mūsų laukia aušra“. Esame kviečiami dėti visas pastangas, kad ši aušra išauštų kuo greičiau.

 

Kviečiame tikinčiuosius ir visus geros valios žmones malda bei auka padėti savo broliams Libane. Spalio 31 d. visose Lietuvos bažnyčiose bus renkamos aukos, o jau nuo dabar galima aukoti į specialią Lietuvos vyskupų konferencijos paramos Libanui sąskaitą LT40 7044 0600 0107 0355, nepamirštant nurodyti mokėjimo paskirtį Pagalba Libanui.

 

Lydėkime Libano žmones savo malda, ištieskime jiems pagalbos ranką!

 

Lietuvos vyskupų konferencija