Kviečiame prisidėti prie pagalbos šeimoms socialinės akcijos

Pagrindinis Kviečiame prisidėti prie pagalbos šeimoms socialinės akcijos

Kovo 24 d. per LRT televiziją startuoja nauja Lietuvos „Carito“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama pagalbos Šeimoms socialinė akcija „Įžiebkime viltį kartu“. Balandžio 22d. vyks iškilmingas šios akcijos paramos koncertas per LRT televiziją. Kviečiame visus prisidėti prie šios akcijos savo bendruomenėse.

Visą akcijos laikotarpį bažnyčiose, „Carito“ skyriuose, parapijose žmonės bus raginami aukoti pagalbai šeimoms trumpaisiais numeriais 1406 (auka 5 litai) ir 1407 (auka 10 litų) arba įsigyjant specialią velykinę „Carito“ žvakelę. „Kviečiame visus Gavėnios laikotarpiu pagalvoti apie šalia esančias nepriteklių kamuojamas šeimas, vaikus, tuos, kuriems šiuo metu yra sunku išgyventi. Kartu visi dalyvaudami akcijoje suteikime džiaugsmo jų Šv. Velykoms“, - ragina Lietuvos „Carito“ generalinė direktorė Janina Kukauskienė.

Jau kitą savaitę per nacionalinę televiziją bus galima išvysti pirmuosius akcijos vaizdo klipus, kur LVK pirmininkas JE arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ragins visos Lietuvos žmones pasitikti Kristaus prisikėlimą susikaupimu ir artėjančiu džiaugsmu, padedant jautriausiai visuomenės daliai – šeimoms. Iš karto po Šv. Velykų, balandžio 22 d., nuo 19.30 val. per LRT televiziją kviečiame žiūrėti pagalbos šeimoms koncertą, kuriame, šiais metais atsikūrimo 25-metį minintis „Caritas“, kaip Lietuvos Katalikų Bažnyčios pagrindinė institucija, vykdanti socialinę ir karitatyvinę Bažnyčios misiją, kvies visus tikinčiuosius ir geros valios žmonės atjausti šeimų vargą, skausmą, nepriteklių.

Labai prašome Jūsų pakviesti savo bendruomenės, parapijos žmones žiūrėti šį prasmingą „Carito“ ir kartu Bažnyčios renginį per LRT televiziją. Visus norinčius prisidėti prie pagalbos šeimoms akcijos kviečiame akcijos žvakeles platinti savo darbovietėse ar bendruomenėse. Simbolinė akcijos žvakelė taps puikia velykine dovana, kurios dėka bus padėta Lietuvos šeimoms. Aukoti trumpaisiais numeriais 1406 (auka 5 litų) ir 1407 (auka 10 litų) bus galima iki pat akcijos „Įžiebkime viltį kartu“ pabaigos t.y. balandžio 30 dienos.

Daugiau informacijos galite pasiteirauti telefonu 8 37 20 54 27 arba el. paštu caritas@lcn.lt Lietuvos Carito informacija