Konferencija LR Seime „Gerovės valstybės link – ar geru keliu einame?“

Pagrindinis Konferencija LR Seime „Gerovės valstybės link – ar geru keliu einame?“
 
 
Pastaruoju laikotarpiu Lietuvos viešojoje erdvėje vis dažniau kalbama apie gerovės valstybę, kurios kūrimo svarbą ypač akcentuoja LR Prezidentas. Šiuo metu yra labai svarbu sutarti dėl gerovės valstybės sampratos, kadangi įvairūs viešosios politikos veikėjai ir interesų grupės akcentuoja skirtingus gerovės valstybės aspektus. Lietuvos Caritas pabrėžia, kad gerai veikiančioje gerovės valstybėje ypatingai svarbus vaidmuo pripažįstamas šeimai ir bendruomeninėms / nevyriausybinėms organizacijoms, o taip pat ir subsidiariam valdžios institucijų veikimui.
 
Lietuvos Caritas kartu su LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotoju Tomu Tomilinu š.m. rugsėjo 30 d. organizuoja Seime konferenciją „Gerovės valstybės link – ar geru keliu einame?“. Konferencijos vieta - Gedimino pr. 53, Vilnius, Lietuvos Respublikos Seimas, Konstitucijos salė, III a. Konferencijos pradžia nuo 10 val.
 
Šiandien, kaip vieną iš prioritetinių Vyriausybės politikos sričių, galime atpažinti ir skurdo bei socialinės atskirties mažinimą. Judėjimą šia  kryptimi sustiprino LR Prezidento akcentuojama gerovės valstybės kūrimo svarba. Gali kilti pagunda manyti, kad svarbiausias vaidmuo tokios valstybės kūrime tenka valdžios institucijoms. Daugiau kaip šimtą metų plėtojamas Bažnyčios socialinis mokymas (mokymas apie visuomenę) įvardina subsidiarumo principą, padedantį nustatyti teisingą santykį tarp valdžios ir kitų visuomenės gerovę kuriančių veikėjų: šeimos, bendruomeninės aplinkos, privataus sektoriaus ir kt. Remiantis Europos Caritas organizacijos patirtimi viena iš svarbiausių tvarios socialinės politikos krypčių yra šeimos ir jos artimiausios aplinkos (bendruomenės) stiprinimas. Todėl siekiant sudaryti visas reikalingas sąlygas šeimoms saugiai auginti ir auklėti vaikus, o esant reikalui laiku suteikti joms tinkamą į šeimos poreikius orientuotą  pagalbą, būtina  suderinti (harmonizuoti) vaiko teisių apsaugos ir paramos šeimai sistemų veikimą.
Caritas ir kitų socialinės pagalbos srityje veikiančių organizacijų sėkmingam veikimui svarbus bendradarbiavimas su valdžios institucijomis, leidžiantis veiksmingiau panaudoti turimus išteklius. Vis tik išlieka pavojus, kad nevyriausybinių organizacijų veikla per daug formalizuojama ir biurokratizuojama. Tai didina organizacijų administravimo kaštus, mažina jų lankstumą ir gebėjimą kuo taikliau teikti pagalbą jos reikalingiems visuomenės nariams.
 
Konferencija skirta:
- aptarti gerovės valstybės sampratą Bažnyčios socialinio mokymo kontekste, išskiriant subsidiarumo principo svarbą ir bendradarbiavimo santykius tarp įvairių gerovę kuriančių veikėjų bei valdžios institucijų.
- aptarti šeimos politikos raidos aktualijas ir perspektyvas, akcentuojant būtinybę suderinti (harmonizuoti) vaiko teisių apsaugos ir paramos šeimai sistemas.
- aptarti nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių vaidmenį, vis plačiau joms įsitraukiant į viešųjų (socialinių) paslaugų teikimą. Įvardinti kylančius joms iššūkius, teikiamų paslaugų kokybei, o taip pat nevyriausybinio sektoriaus raidai.
 
 
Konferencijoje dalyvaus: Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas, Lietuvos vyskupų konferencijos Socialinių reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Kęstutis Kėvalas, LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Tomas Tomilinas, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Europos Caritas generalinė sekretorė Maria Nyman, Ukrainos Caritas prezidentas Andrij Waskowycz, LR Seimo, savivaldybių, akademinės bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų atstovai.
 
 
Daugiau informacijos el. paštu info@caritas.lt arba tel. + 370 674 66049.
Justina Daugalaitė
Lietuvos Caritas
Komunikacijos atstovė