Karitietiškos laikysenos, tikėjimo ir gyvenimo pavyzdys: Šviesios Atminties R. Jurkuvienę prisimenant

Pagrindinis Karitietiškos laikysenos, tikėjimo ir gyvenimo pavyzdys: Šviesios Atminties R. Jurkuvienę prisimenant
Ramunė Jurkuvienė, DELFI nuotr.
 
Ramunė Jurkuvienė paliko įspaudą kiekvieno dūšioje, su rūpesčiu prisiliesdama prie žmogaus vargo, o taip pat įkvėpdama darbuotis šeimų, ligonių, vienišų, pažeidžiamų žmonių labui. Penktadienį Viešpačiui į savo namus pasikvietus vieną iš buvusių atkurto Lietuvos Carito vadovių, 5 vaikų mamą, gydytoją, Nacionalinės šeimos tarybos pirmininkę Ramunę Jurkuvienę prisimena karitiečiai.
 
Nepabūgo nei sovietmečiu, nei dabar
 
„Nepritarė melui ir propagandai, visada stengėsi išlikti tiesoje ir švaria sąžine. Nepabūgo nei sovietmečiu, kuomet prisidėjo platinant Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką, nei dabar. Matydama didelį visuomenės pasipiktinimą valstybės atstovų neteisingais sprendimais, Ramunė ėmėsi aktyvios veiklos. Drąsiai stojo į Nacionalinės šeimos tarybos pirmininko poziciją ginti prigimtinę šeimą, vaiko teises, nuolatos ir betarpiškai bendraudama su visais: besikreipiančiais paprastais Lietuvos žmonėm, NVO, Savivaldybių, Seimo atstovais ir t.t.“, – internete skelbtą informaciją cituoja buvęs ilgametis Lietuvos Carito vadovas kun. Robertas Grigas, kurio pavaduotoja ne vienerius metus darbavosi R. Jurkuvienė.
 
Gausios šeimos mama jautė atsakomybę už visuomenę ir Bažnyčią
 
Lietuvos Carito Tarybos pirmininkui Arūnui Kučikui per daugiau nei du dešimtmečius su R. Jurkuviene teko bendrauti ir dėl vaikų auklėjimo, nes jų šeimų vaikai buvo bendraklasiai, ir dėl Carito vizijos bei tikrovės, jai prisiėmus vienos iš vadovų atsakomybes.
 
„Kalbėjome apie socialinių paslaugų šeimoms plėtrą ir bendruomenių bei NVO stiprinimą, kuomet kartu dirbome Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, apie  šeimoms palankią politiką, bendradarbiaudami Nacionalinėje tėvų ir šeimų asociacijoje. Ramunė buvo principinga, bet nefanatiška, išmintinga ir veikli, rūpestinga gausios šeimos mama ir įkvepianti dėstytoja, jautė atsakomybę už visuomenę ir Bažnyčią, buvo tvirta atlaikyti didelį išorės spaudimą krizinėse situacijose, gebėjo emocingai diskutuoti ir atsiprašyti suklydusi, vis iš naujo ieškoti santykio net su priešiškai nusiteikusiais. Dirbti ir bendrauti su Ramune buvo didelė dovana. Man ji buvo, yra ir išliks karitietiškos laikysenos, autentiško tikėjimo ir gyvenimo pavyzdys“, – sako A. Kučikas.
 
Atpažindavo idėjinius žmones, drąsino savanorius
 
Užaugusiai garsaus kauniečio politinio kalinio, gydytojo Povilo Butkevičiaus (1923 - 1985) šeimoje, pačiai pasirinkus gydytojos profesiją, R. Jurkuvienei ypač rūpėjo ligoniai.
 
„Buvo labai užsidegusi organizuodama slaugos mokymus Kauno parapijų Carito savanoriams“, – prisimena po 90-ųjų Carite drauge su R. Jurkuviene dirbusi Kauno arkivyskupijos Carito administratorė Ona Virbašiūtė.
 
Pasak karitietės, pati turėdama gražią šeimą, R. Jurkuvienė buvo vizionierė. Išsyk atpažindavo idėjinius žmones, mokėdavo juos suburti, nuolat drąsindavo Carito darbuotojus ir savanorius.
 
O. Virbašiūtės, o ir visos Carito bendruomenės atmintyje R. Jurkuvienė išliks ne tik kaip idėjų generatorė, bendražygių įkvėpėja, vargstančiųjų gynėja, šeimų palaikytoja ir globėja, bet visų pirma – kaip gilaus tikėjimo žmogus.
 
Šviesaus atilsio jai Dievo Artume, dvasios paguodos artimiesiems, draugams ir bendraminčiams.
 
Užuojautą šeimai ir bendražygiams išreiškė Prezidentas
 
Nuoširdžią užuojautą šeimai, kolegoms, visai socialinių darbuotojų bei šeimos politikos srityje dirbančiųjų bendruomenei dėl Nacionalinės šeimos tarybos pirmininkės dr. R. Jurkuvienės mirties penktadienį išreiškė ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda. 
 
„Netekome aktyvios šeimos politikos žinovės, savo šalies patriotės, geros mamos, kuri tiek savo indėliu į motinystę, tiek nuopelnais šeimos stiprinimo srityje buvo pozityvios motinystės, atsakingumo, pasiaukojimo pavyzdys ir įkvėpimo šaltinis“, – sakė Prezidentas.
 
Dr. R. Jurkuvienė gimė Kaune, 20 m. dirbo gydytoja. Ilgametė dėstytoja, dirbusi 2002–2016 m. Kauno kolegijoje, Kauno medicinos universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir Marijampolės kolegijoje. 2003 m. apgynė daktaro disertaciją apie socialines inovacijas. Dirbo Lietuvos Carito vadovo pavaduotoja.
 
2011–2012 m. R. Jurkuvienė buvo Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja, 2013–2018 m. – Socialinio darbo tarybos prie SADM pirmininkė. 2020 m. spalio 1 d. Seimo nutarimu paskirta Nacionalinės šeimos tarybos pirmininke.
 
Pagerbta ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“
 
Dr. R. Jurkuvienė – ilgametė aktyvi visuomenės veikėja ir nevyriausybinių organizacijų narė: Kauno m. šeimos tarybos pirmininkė, Supervizorių asociacijos narė, Nacionalinės sveikatos socialinių darbuotojų asociacijos narė, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos tarybos narė. 7 knygų, daugiau nei 40 mokslinių straipsnių ir kitų publikacijų lietuvių ir anglų kalbomis autorė.
 
Kartu su vyru Vytautu užaugino 5 vaikus: dukras Eleną ir Sigitą, sūnus Vytautą, Gediminą ir Mindaugą.
2023 m. dr. R. Jurkuvienė apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.
 
Amžino poilsio atguls Eigulių kapinėse
 
Šv. Mišios už R. Jurkuvienę bus aukojamos šeštadienį, birželio 10 d. 9 val. Mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje. Nuo 10 val. su Ramune bus galima atsisveikinti "Rekviem" laidojimo namuose (Jonavos g. 41A, Kaune).
 
Laidotuvės sekmadienį, birželio 11 d. 14.00 val. iš laidojimo namų velionę lydėsime į mažąją Prisikėlimo bažnyčią kur vyks šv Mišios. Amžino poilsio R. Jurkuvienė atguls Eigulių kapinėse.
 
Lietuvos Carito informacija