Karas Ukrainoje ir nelegali migracija – rojus prekybai žmonėmis? Kaip apsaugoti pažeidžiamiausius

Pagrindinis Karas Ukrainoje ir nelegali migracija – rojus prekybai žmonėmis? Kaip apsaugoti pažeidžiamiausius
Vasario 8-ąją visame pasaulyje minint Maldos ir apmąstymų apie prekybą žmonėmis dieną, meldžiamasi už vaikus, moteris, vyrus, išnaudojamus prostitucijai, vagystėms, darbui vergiškomis sąlygomis, narkotikų prekybai, fiktyvioms santuokoms ir kitas prekybos žmonėmis aukas.
 
Kas ir kodėl visų pirma nukenčia nuo išnaudotojų ir koks atsakas turėtų būti į žmogaus orumo paniekinimą? Nuotoliniame, visiems atvirame renginyje „Karas Ukrainoje ir nelegali migracija – rojus prekybai žmonėmis? Kaip apsaugoti pažeidžiamiausius“ apie tai kalbės policijos, Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai, prekybos žmonėmis aukoms padedantys Caritas darbuotojai, dvasininkai.
 
Visiems atviras Zoom renginys vasario 8 d. 15-18 val. bus transliuojamas:
 
Lietuvos Caritas feisbuko puslapyje: https://www.facebook.com/caritaslt;
per Zoom:  https://us06web.zoom.us/j/89059895270 (kviečiame jungtis prieš renginį 14. 50 val.)
 
 
15:00 – 15:20 Sveikinimo žodis ir įvadas
Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Lietuvos vyskupų konferencijos Socialinių reikalų tarybos pirmininkas Arnoldas Abramavičius, LR Vidaus reikalų viceministras
 
15:20 – 15:40 Šv. Mortos grupė – tarptautinės valstybės ir bažnyčios pajėgos prevencijos srityje. (Ne)išnaudotos galimybės
Kunigas Algirdas Toliatas, Šv. Mortos grupės veiklos Lietuvoje koordinatorius,
Vaida Matusevičiūtė, Šv. Mortos koordinatorė prie Lietuvos Carito
 
15:40 – 16:00 Užsieniečiai Lietuvoje: nelegalus darbas ir kitokio išnaudojimo grėsmės
Dalius Čeponas, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas
16:00 – 16:20 Užsieniečiai Lietuvoje: situacijos apžvalga per konkrečius atvejus
Audrius Cuzanauskas, Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas vadovas
 
16:20 – 16:40 Valstybės vaidmuo kovojant su žmonių išnaudojimu – ar pakanka pastangų prevencijos įgyvendinime?
Mindaugas Akelaitis, Policijos departamento Viešosios policijos valdybos viršininkas
 
16:40 – 17:00 Migrantų krizės ir karo Ukrainoje įtaka žmonių išnaudojimui: tendencijos, pagalba nukentėjusiems ir prevencinė veikla
Angelė Lazauskienė, Vilniaus arkivyskupijos Caritas programos „Pagalba patyrusiems smurtą ir prekybos žmonėmis aukoms“ vadovė
 
17:00 – 17:15 Klausimai. Prevencinio renginio pabaiga.
 
Feisbuko įvykio nuoroda: https://fb.me/e/2qI5DXOPg. Kviečiame pasižymėti ir pakviesti visus, kuriems gali būti aktualu!
 
Lietuvos Caritas