Jeruzalės patriarchai ir bažnyčių vadovai ragina dvigubinti pastangas Šventojoje Žemėje siekiant taikos

Pagrindinis Jeruzalės patriarchai ir bažnyčių vadovai ragina dvigubinti pastangas Šventojoje Žemėje siekiant taikos
Jeruzalės patriarchai ir bažnyčių vadovai 
 
Po spalio 8 dieną prasidėjusių brutalių išpuolių, kai per didelio masto netikėtą teroristinės grupuotės „Hamas“ ataką prieš Izraelį žuvo šimtai izraeliečių, o Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pažadėjo atkeršyti ir surengė atsakomųjų smūgių seriją į Gazos Ruožą ir Libaną, Jeruzalės Patriarchai ir bažnyčių vadovai vieningai pakvietė visus smurto akivaizdoje siekti taikos ir teisingumo. 
 
„Šventoji Žemė, šventa vieta nesuskaičiuojamai daugybei milijonų žmonių visame pasaulyje, šiuo metu skendi smurto ir kančių dėl užsitęsusio politinio konflikto, neteisingumo ir nepagarbos žmogaus teisėms. Mes, Jeruzalės patriarchai ir Bažnyčių vadovai, ne kartą raginome gerbti istorinį ir teisinį šventųjų šventovių status quo. Šiais sunkiais laikais susirinkome vieningai pakelti savo balsą, kartodami dieviškąją taikos ir meilės žinią visai žmonijai“, - spalio 7-ąją Jeruzalėje pasirašytame bendrame laiške kviečia bažnyčių vadovai.
 
Būdami krikščionių tikėjimo, giliai įsišaknijusio Šventojoje Žemėje, sergėtojai, solidarizuojamės su šio regiono žmonėmis, patiriančiais pražūtingus nuolatinių nesutarimo padarinius.
 
Mūsų tikėjimas, paremtas Jėzaus Kristaus mokymu, verčia mus pasisakyti prieš bet kokią smurtinę ir karinę veiklą, kuri kenkia tiek palestiniečiams, tiek izraeliečiams.
 
Nedviprasmiškai smerkiame bet kokius veiksmus, nukreiptus prieš civilius gyventojus, nepriklausomai nuo jų tautybės, ar tikėjimo. Tokie veiksmai prieštarauja pagrindiniams žmogiškumo principams ir Kristaus mokymui, kuris mus meldė „mylėti savo artimą kaip save patį“ (Mk 12, 31).
 
Labai tikimės ir meldžiamės, kad visos susijusios šalys atsižvelgs į šį raginimą nedelsiant nutraukti smurtą. Prašome politinių lyderių ir valdžios institucijų pradėti nuoširdų dialogą, ieškoti ilgalaikių sprendimų, kurie skatintų teisingumą, taiką ir susitaikymą šios šalies krašto gyventojams, kurie per ilgai kentė konfliktų naštą.
 
Būdami dvasiniai vadovai, tiesiame rankas visiems kenčiantiems ir meldžiamės, kad Visagalis suteiktų paguodos kenčiantiems, stiprybės pavargusiems ir išminties tiems, kurie yra valdinguose postuose. Raginame tarptautinę bendruomenę padvigubinti pastangas tarpininkaujant iri siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos Šventojoje Žemėje, grindžiamos lygiomis teisėmis visiems ir tarptautiniu teisėtumu.
 
Prisiminkime apaštalo Pauliaus žodžius: „Juk Dievas yra ne netvarkos, bet taikos Dievas“. (1 Kor 14, 33). Šios dieviškos žinios dvasia prašome visų nenuilstamai dirbti siekiant nutraukti smurtą ir įtvirtinti teisingą ir ilgalaikę taiką, kuri leistų Šventajai Žemei tapti vilties, tikėjimo ir meilės švyturiu visiems.
 
Tegul mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su mumis visais šiais sudėtingais laikais.
 
Laišką pasirašiusieji Jeruzalės patriarchai ir bažnyčių vadovai:
 
+Graikų ortodoksų patriarchas Teofilis III, Graikų ortodoksų patriarchatas
+Patriarchas Nourhan Manougian, Armėnų apaštališkasis ortodoksų patriarchatas
Pierbattista Pizzaballa, apaštališkasis administratorius, Lotynų patriarchatas +Fr. Francesco Patton, ofm,
Šventosios Žemės kustodas
+Archivyskupas Anba Antonious, koptų ortodoksų patriarchatas, Jeruzalė +Archivyskupas Swerios
Malki Murad, Sirijos ortodoksų patriarchatas
+Arkibiskupas Aba Embakobas, Etiopijos ortodoksų patriarchatas
+Arkibiskupas Joseph-Jules Zerey, Graikijos melkitų-katalikų patriarchatas +Arkibiskupas Mosa ElHage, Maronitų patriarchalinis egzarchatas
+Arkibiskupas Suheil Dawani, Jeruzalės ir Artimųjų Rytų episkopato bažnyčia +Bishop Munib
Younan, Jordanijos evangelikų liuteronų bažnyčia ir Šventoji Žemė
+Vyskupas Pierre Malki, Sirijos katalikų patriarchalinis egzarchatas
+vyskupas Georges Dankaye', Armėnų katalikų patriarchalinis egzarchatas
 
Pagal Jeruzalės Carito informaciją, Lietuvos Caritas