Įspūdžiai iš Europos Caritas susitikimo Augsburge apie teistų asmenų situaciją

Pagrindinis Įspūdžiai iš Europos Caritas susitikimo Augsburge apie teistų asmenų situaciją
Vokietijoje, Augsburge 2023 m. gegužės 3-5 dienomis vyko septintasis Europos Caritas darbo grupės susitikimas, kuriame Lietuvos, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos, Portugalijos, Moldovos ir Albanijos Carito atstovai aptarė teistų asmenų situaciją ir galimas veiklos gaires.
 
Nuo 2016-ųjų nueitas ilgas ir prasmingas kelias, siekiant dalintis gerosiomis šalių patirtimis teikiant integracijos ir užimtumo paslaugas nuteistiesiems. Tęstiniai susitikimai suteikia galimybę plačiau pamatyti bausmių vykdymo sistemas ir atrasti platesnes galimybes veikti, reflektuojant situaciją kiekvienoje iš šalių.
 
Pirmasis Europos Caritas susitikimas apie darbą bausmių vykdymo sistemoje vyko 2016 m. Prancūzijoje, 2017 m. Vokietijoje, 2018 m. darbo grupė rinkosi Ispanijoje, 2019 m. – Lietuvoje. 2020-2021 m. dėl pandemijos darbas vyko nuotoliu, o 2022 m. pavasarį darbo grupė „Community of Practice CoP Prison-Justice Network“, oficialiai patvirtinta Caritas Europa dalimi, susitiko Albanijoje.
 
Lietuvą šioje darbo grupėje atstovauja Vilniaus arkivyskupijos Caritas Nuteistųjų konsultavimo centro vadovas Simon Schwarz ir Milita Žičkutė-Lindžienė iš Kauno arkivyskupijos Carito.
 
Iššūkiai – panašūs
 
Augsburge šalys pristatė situacijas bausmių vykdymo sistemotemose ir pasidalijo naujausiomis tendencijomis. Kaip ryškėjo dalijantis įžvalgomis ir iššūkiais dirbant su teistais asmenimis, sunkumų šioje srityje patiria dauguma šalių. Tai didelių įkalinimo įstaigų sąlygotos sudėtingos įkalinimo sąlygos, taip pat pastebima, kad atliekant bausmę dažnu atveju iš asmenų atimamas žmogiškumas ir pasirinkimų galimybė. Lėtą situacijos kaitą sąlygoja ir nuteistiesiems nepalankios visuomenės nuostatos šalyse.
 
 
Nusikaltimai ir nelaisvės bausmės bei teistumai savyje talpina daug skausmo, už viso to matyti žmogų gali būti nelengva, tad šios temos reikalauja jautrumo ir įsiklausymo.
 
Esminiai akcentai
 
Įvairių šalių atstovų susitikime skirta dėmesio gerosioms praktikoms kalėjimuose. Diskutuota, kaip jas būtų galima surinkti ir dalintis tarpusavyje, kad galėtume įveiklinti  jau išgrynintas praktikas. Tuo pačiu tai ir įkvėpimas, kad yra įvairių būdų, galimybių bei metodų, kaip galime veikti siekdami, kad mūsų visuomenė būtų saugesnė ir buvę nuteistieji daugiau nenusikalstų.
 
Augsburge dirbta ir prie atskirų temų. Viena iš vienijančių visas šalis – augantis migrantų skaičius kalėjimuose. Ši tendencija kelia papildomų iššūkių sistemoje, kurioje jų ir taip apstu. Caritas atstovai diskutavo ir ieškojo sprendimų, kaip veikiant kartu galėtų prisidėti prie pokyčio.
 
Kita akcentuota aktuali tema – kad skurdo patirtį turintys asmenys po bausmės atlikimo dar labiau nuskursta. Dar pasunkėjusi jų situacija gali prisidėti prie pakartotinio nusikalstamumo.
 
Diskutuojant,  kaip koreliuoja skurdas, nusikaltimai ir kalėjimas, prieita prie išvados: būtų klaida teigti, neva nusikaltimus daro tik skurde esantys asmenys, nes tai tikrai netiesa, tačiau akivaizdžiau, kaip sunku iš skurdo rato išeiti. Kyla klausimas, kaip veikti, kad bausmės atlikimas ne dar labiau nugalintų asmenis, bet suteiktų galimybių pokyčiui ir leistų gyventi nenusikalstant, prisidėtų prie bendrojo šalių saugumo bei gyvenimo kokybės.
 
Šalys šiose temose toliau dirbs nuotoliu. Kitų metų susitikimui, kuris vyks Portugalijoje gegužės mėnesį, sutarta pateikti konkrečius siūlymus ir galimų veiksmų planą.
 
Knygos pristatymas
 
Padirbėjus su įvairių šalių karitiečiais, Štutgarto lietuvių bendruomenei pristatyta Vilniaus arkivyskupijos Caritas išleista knyga „Mes, nuteistieji“ Su tėvynainiais dalintasi, kalbėta ir diskutuota apie teistus asmenis ir jų gyvenimo istorijas. Ne siekiant juos pateisinti, o bandant suprasti.
 
Supratimas, kokiame kontekste gimė, užaugo ir pradėjo nusikalsti žmogus, gali atidžiau pažvelgti, kur galėtų suveikti prevencija, kad sudaužytų žmonių gyvenimų (tiek nusikaltusių, tiek tų, kurie nukentėjo) būtų mažiau.
 
Veikla ir darbas tęsiasi. Kviečiame visus į knygos „Mes, nuteistieji“ pristatymus Vilniuje ir Kaune:
2023 gegužės 24 d. 15 val, Vilniuje Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčioje, Savičiaus g. 15
2023 gegužės 30 d., 10 val, Kaune Papilio g. 5, Mažojoje salėje III a.
 
 
 
Parengė Milita Žičkutė-Lindžienė, Kauno arkivyskupijos Carito vadovo pavaduotoja