Iš tamsos į šviesą: Caritas Europa prezidento sveikinimas

Pagrindinis Iš tamsos į šviesą: Caritas Europa prezidento sveikinimas
Caritas Europa prezidentas, monsinjoras Michael Landau. Caritoas Europe nuotr.
 
„Kaip Velykų žvakė sklaido tamsą, ir mes leiskime Dievui išsklaidyti mūsų baimes ir abejones“, – krikščioniškam pasauliui pasitinkant svarbiausią linki Caritas Europa prezidentas, monsinjoras Michael Landau.

Velykų vigilija prasideda tamsoje. Velykų žvakė įnešama į bažnyčią ir šviesa dalijasi visi susirinkusieji. Pasak monsinjoro, tai galingas simbolis, kurį turėtume prisiminti šiais laikais. Iš tamsos – šviesa. Tai atspindi Pradžios knygos pasakojimą apie sukūrimą, kurį taip pat girdime Velykų vigilijoje. Pirmąją sukūrimo akimirką randasi šviesa. Taigi Velykos vis iš naujo yra kūrimas, kai Kristus „visa padaro nauja“.
 
Velyknakčio vigilija. Asmeninio albumo nuotr.

„Velykų metas mums primena, kad tamsa negali nugalėti šviesos. Šiandien, žvelgdami į pasaulio padėtį, galime manyti priešingai. Tebesitęsiantis konfliktas Ukrainoje, jau dveji metai nuo visiškos invazijos, nerimą kelianti autoritarinių ir populistinių judėjimų tendencija Europoje, didėjantis skurdo lygis, mūsų akivaizdoje nesiliaujanti humanitarinė katastrofa Gazos ruože ir daugybė tebesitęsiančių, tačiau pamirštų krizių visame pasaulyje. Laikykime visa tai savo širdyse švęsdami Velykų pamaldas su viltimi, kad galiausiai nugalės gėris ir teisingumas.

Be maldų, svarbūs ir mūsų veiksmai. Apžvelgdamas „Caritas Europa“ tinklą, praktiškai matau, ką giedame Velykų Vigilijoje: „Nors ta ugnis padalinta, jos šviesa visus vienodai apšviečia“. Tai atspindi ir Carito logotipas su liepsnomis, sklindančiomis iš kryžiaus centro.

Esame atskiros organizacijos, turinčios bendrą viziją ir misiją, užsidegusios iš to paties šaltinio: Meilės. Per šias Velykas dalydamiesi Velykine šviesa prisiminkite, kaip kiekvienas iš mūsų, priklausančių Caritui, savo darbu nešame šviesą pasauliui.

Labai svarbu neleisti sau pasiduoti nevilčiai. Morkaus evangelijoje, kuri šiemet bus skaitoma per Velykų vigiliją, pasakojama, kaip moterys – Marija Magdalietė, Jokūbo motina, Marija ir Salomė – Didįjį penktadienį aplanko kapą, kuriame buvo palaidotas Jėzus. Jos nerimauja, kad negalės pajudinti įėjimo akmens ir prieiti prie kūno, kurį nori patepti kvepalais. Žinoma, jos pamato, kad akmuo nuverstas, o „jaunuolis, apsirengęs baltu drabužiu“, joms praneša, kad Jėzus prisikėlė.

Kapo akmuo daugeliu atžvilgių panašus į iššūkius, su kuriais susiduriame šiandieniniame pasaulyje – atrodo nejudantis ir neįveikiamas, tačiau, kaip ir moterys tą sekmadienio rytą, turime eiti pirmyn su viltimi, kad yra kelias, kuriuo galima praeiti. Galime nustebti supratę, kad Dievas veikia mums patiems to nesuvokiant, perkeldamas akmenis mūsų kelyje“.

Linkėdamas, kad šios Velykos mums ir mūsų artimiesiems būtų džiaugsmo ir ramybės metas, Caritas Europe prezidentas dėkojo karitiečiams už darbą, drąsą, atsidavimą: „Jūs skleidžiate pasauliui Kristaus šviesą“.

Šiuo naujosios kūrybos laiku matome, kad Dievas yra neišsenkantis vilties, šviesos ir meilės šaltinis. „Kaip Velykų žvakė išsklaido tamsą, taip ir mes leiskime Dievui išsklaidyti mūsų baimes ir abejones“, - kvietė Caritas Europa prezidentas monsinjoras M. Landau.