Imamasi savanoriškos išklausymo tarnystės

Pagrindinis Imamasi savanoriškos išklausymo tarnystės
Imamasi savanoriškos išklausymo tarnystės 
 
Rokiškyje atidarytas Išklausymo tarnystės centras. Savanoriauti jame panoro ir esamasis, bet kitai kadencijai neperrinktas Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis. Šeši rokiškėnai – žurnalistė, socialinė darbuotoja, auditorė, kunigas, gydytoja ir pedagogas šio rajono meras – imasi savanoriškos iniciatyvos išklausyti rūpesčių kamuojamus gyventojus. Tai bus daroma keturiskart per savaitę, pokalbiams numatyta skirti iki dviejų valandų. Išklausymo tarnystės idėja Lietuvą pasiekė iš Italijos, kur tokia veikla vykdoma jau ne vieną dešimtmetį.
 
Mokėsi išklausyti
 
Burti rokiškėnus išklausymo tarnystei ėmė Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos klebonas Eimantas Novikas. „Lietuvos žinioms“ jis sakė apie tokią tarnystę sužinojęs viename „Carito“ seminarų. „Jame mums buvo pasakojama apie Milano arkivyskupijoje vykdomą veiklą, sužinojome, kokia svarbi ši tarnystė žmonėms, kaip buria bendruomenę. Buvome paraginti ir patys imtis tokios veiklos“, – aiškino kunigas. Anot jo, iki sumanymas Rokiškyje buvo įgyvendintas, praėjo treji pasirengimo metai. Per tą laiką teko išklausyti psichologų paskaitų ir mokymų. „Daugelis mano, kad norint pasirūpinti kitu pakanka duoti jam lėkštę sriubos, drabužių ar apavo. Per mūsų mokymus buvo akcentuota, kad daugelis žmonių labiau stokoja dėmesio, išklausymo, supratimo“, – dėstė A. Novikas. Pats kunigas išklausymo tarnystę sieja su dvasiniu žmogaus palydėjimu. „Bendraujant su žmogumi reikia padėti jam suvokti save patį, išsivaduoti iš gyvenime patirtų sužeidimų bei keistis į gera“, – kalbėjo A. Novikas.
 
Priimti reikiamus sprendimus
 
Panevėžio vyskupijos Rokiškio dekanato „Carito“ vedėja Dangira Šatienė pasakojo, kad išklausymo tarnystė vykdoma „Carito“ patalpose. Ji pabrėžė, jog iš gausių skambučių jai tikrai matyti, kaip žmonėms reikia išsikalbėti, pabendrauti, pasijusti suprastiems. Savanorė teigė, jog svarbiausias uždavinys – padėti žmogui pačiam susivokti situacijoje, o susivokus priimti reikalingus sprendimus. Išklausymo tarnystės savanoriu tapęs kadenciją baigiantis Rokiškio rajono meras A. Vagonis tvirtino, jog turėdamas ir mokytojo, ir bankininko, ir rajono vadovo darbo patirties turėtų mokėti išgirsti bei suprasti į jį besikreipsiančius žmones. „Sutikau ir todėl, jog suprantu, kad gyvenimui judant į priekį turi keistis ir pats „Caritas“. Jo darbuotojai bei savanoriai nebeturi būti siejami vien su kruopų ir aprangos dalytojais“, – sakė A. Vagonis.
 
Prasmingas darbas
 
Lietuvos „Carito“ generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė pabrėžė, jog išklausymo tarnystės idėją pirmieji į Lietuvą iš Italijos parvežė Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ darbuotojai, vėliau į Lietuvą atvykę italai plėtojo šią idėją, mokė ją įgyvendinti. „Šiuo metu į išklausymo tarnystę yra įsitraukusios keturios Vilniaus parapijos, jos ėmėsi rokiškėnai, planuojama šią tarnystę vykdyti Tauragėje bei Klaipėdoje. Italai mus patikino, kad išklausymo tarnystė yra puikus ne tik pagalbos vienų kitiems, bet ir bendruomenių kūrimo pavyzdys“, – sakė D. Bukeikaitė. Ji pažymėjo, jog šiai veiklai vykdyti siekiama pritraukti kuo daugiau jaunų ir vidurinės kartos savanorių. „Turbūt dažnas esame iš savo aplinkos žmonių išgirdę: „Dirbu dirbu, o to darbo prasmės nematau.“ Tad kviečiame ateiti savanoriškai padirbėti į „Caritą“, toks darbas tikrai prasmingas“, – ragino Lietuvos „Carito“ generalinė sekretorė.
                                                                                                                                                                 
Straipsnis iš Lietuvos žinios
2019 03 27