Ieškoma sprendimų dėl laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų

Pagrindinis Ieškoma sprendimų dėl laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų
Ieškoma sprendimų dėl laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų integracijos į visuomenę
 
Kauno, Vilniaus arkivyskupijų bei Panevėžio vyskupijos Caritas teikia pagalbą nueteistiesiems, esantiems įkalinimo įstaigose ir išėjusiems iš jų.
Šios pagalbos tikslas yra teikti kompleksinę socialinę ir sielovadinę pagalbą asmenims, kurie padarė nusikalstamas veikas, siekiant, kad jie pripažinę padarytas klaidas galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę ir gyventi pilanavertišką gyvenimą.
 
Caritas kontaktai: 
Panevėžio vyskupijos Caritas - http://panevezys.lcn.lt/kurija_kt/caritas
 
Šiuo metu Caritas atstovai kartu su kitų orgaizacijų atstovais dalyvauja projekte: ,,Laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų integracijos į visuomenę modelio kūrimas".
 
Pranešimas iš: Kalėjimų departamento internetinės svetainės: http://www.kaldep.lt

Kalėjimų departamento iniciatyva, Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje vakar surengtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuoto projekto „Laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų integracijos į visuomenę modelio kūrimas“ išvykstamasis posėdis, kuriame dalyvavo bausmių vykdymo sistemos darbuotojai, Vilniaus ir Kaišiadorių rajono savivaldybės atstovai, Užimtumo tarnybos darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų: Krikščioniškojo labdaros fondo „Tėvo namai“, Vilniaus ir Kauno Caritas,  Pilietinių iniciatyvų centro atstovai.

Posėdžio dalyviai apsilankė įkalinimo įstaigose sektoriuose, Pusiaukelės namuose, susipažino su įstaigos darbu vykdant resocializaciją, bendravo su nuteistaisiais.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja pažeidžiamų grupių klausimas Violeta Murauskaitė papasakojo apie nuteistųjų integracijos į visuomenę modelio vykdymo eigą, problemas ir perspektyvas. 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktorius Dainius Sušinskas pristatė veiklas, susijusias su nuteistųjų įdarbinimo didinimu, į Pusiaukelės namus perkeliamų nuteistųjų skaičiaus didinimu.

Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus pritarė būtinybei ieškoti būdų dėl nuteistųjų integracijos į visuomenę, akcentavo, kad savivaldybėje vystomos bendros veiklos su įkalinimo įstaiga, vyksta keitimasis informacija apie grįžtančius iš įkalinimo įstaigos asmenis, tačiau ne visi nuteistieji, išleisti į laisvę, kreipiasi į savivaldybę dėl apgyvendinimo ir kitų socialinių paslaugų.

Visi susirinkusieji akcentavo Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo svarbą, socialinių darbuotojų poreikį įkalinimo įstaigose bei nuteistųjų integracijos į visuomenę modelio finansinius aspektus.

 
2019 03 22