Gavėnios kalendorius ,,Kelionė į Naująją Jeruzalę"

Pagrindinis Gavėnios kalendorius ,,Kelionė į Naująją Jeruzalę"
Gavėnios kelionė į Naująją Jeruzalę
 
          Popiežius Pranciškus sako: ,,Visa kūrinija laukia, kad būtų apreikšti Dievo vaikai. „Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado nauja“ (2 Kor 5, 17), – sako apaštalas Paulius. Kai bus apreikšti Dievo vaikai, tuomet ir kūrinija sulauks savo „velykų“, sulauksime naujo dangaus ir naujos žemės. Mūsų kelionė per gavėnią į Velykas, atgaila, atsivertimas ir atleidimas turi mums padėti atnaujinti mūsų krikščionišką širdį ir veidą. Gavėnia kviečia krikščionis intensyviau ir konkrečiau pasninku, malda ir išmalda įkūnyti velykinį slėpinį asmeniniame, šeimos ir visuomenės gyvenime. Pasninkauti – tai mokytis naujo santykio su kitais žmonėmis ir kūrinija, atsispirti pagundai viską be saiko „ryti“, mokytis iš meilės aukotis. Melstis – tai liautis stabmeldžiauti įsitikinimui, kad esame visiškai savarankiški ir sau pakankami, ir išpažinti, kad mums reikia Viešpaties ir jo gailestingumo. Duoti išmaldą – tai liautis be saiko viską kaupti tik sau, įsivaizduojant, kad esame vieninteliai savo ateities šeimininkai. Atrasti dalijimosi su broliais džiaugsmą, kurį Dievas mus sukurdamas įskiepijo mūsų širdyse."
 
Atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus žinią sukūrėme Gavėnios kalendorių ,,Gavėnios kelionė į Naująją Jeruzalę. Tavo širdies ir aplinkos ekologija". Gavėnios kelionė pagal šį kalendorių susideda iš keturių etapų. 
  • Pirmajame esame kviečiami džiaugtis, grožėtis ir dėkoti už savo gyvenimą, aplinką, šalia esančius žmones. 
  • Antrajame galėsime įdėmiau pažvelgti į kūrinijai žmogaus veiklos padarytą žalą. 
  • Trečiajame kviesime apmąstyti tai, kaip kiekvienas galime prisidėti prie gražesnės aplinkos kūrimo - kalendorius pasiūlys idėjų, kaip tai įgyvendinti.
  • Ketvirtasis etapas skirtas Jėzaus Kristaus kančios, mirties ir Prisikėlimo apmąstymui. 
 
Linkime išgyventi Gavėnią dėkojant, atsiprašant, keičiant!
 
 
Šį kalendorių galite atsisiųsti PDF formatu