Gavėnios kalendorius „Gyvenu šia akimirka pripildydamas ją meilės“

Pagrindinis Gavėnios kalendorius „Gyvenu šia akimirka pripildydamas ją meilės“
Popiežius Pranciškus sako: „Šiemet Viešpats mums ir vėl dovanoja tinkamą laiką pasirengti ir atnaujintomis širdimis švęsti Jėzaus mirties ir prisikėlimo didįjį slėpinį, kuris yra mūsų asmeninio ir bendruomeninio krikščioniškojo gyvenimo pagrindas. Turime nuolat grįžti prie šio slėpinio protu ir širdimi; jis nuolat augs mumyse tokiu mastu, kokiu leisimės įtraukiami jo dvasinės dinamikos ir laikysimės jo, laisvai ir didžiadvasiškai atsiliepdami.“
 
Kviečiame šią Gavėnią naujai atrasti savo pašaukimą į šventumą kartu su popiežiaus Pranciškaus apaštališkuoju paraginimu Gaudete et Exsultate. Kelionėje į šventumą Jėzus Kristus mums dovanoja Kalno pamoksle išsakytus palaiminimus, kurie yra mūsų unikalaus kelio rodyklės.Tegu šios rodyklės neleidžia, kad Dievo padovanotas malonės laikas praeitų veltui.

Verčiau peržvelkim savo širdį, susitikime kitą veidas į veidą eikime pas kitą ir gyvenkime autentišką gyvenimą.

Gyvenkime šia akimirka, pripildydami ją meilės!

Šį kalendorių galite spausdinimui atsisiųsti PDF formatu (3,5 Mb)