Caritas Gavėnios kalendorius

Pagrindinis Caritas Gavėnios kalendorius
 
Kasdienybėje įsisukame į darbus, veiklas, pomėgius, o kartais – ir nieko neveikimą, tačiau Gavėnios kalendorius yra apie tai, kad gyvenimas – daug daugiau, nei kasdienybė. Gavėnia tai laikas sustoti ir išgirsti kitą, o ypač – Kitą.

„Sudarinėdamos kalendorių šiemet pasitelkėme popiežiaus Benedikto XVI enciklikas – „Deus Caritas Est“, „Spe Salvi“ ir „Caritas in Veritate“, pagerbdamos didį Katalikų Bažnyčios teologą, kurį į Amžinybę išlydėjome paskutinę 2022-ųjų dieną. Enciklikos yra apie krikščionišką meilę, viltį, apie visapusišką žmogaus vystymąsi meilėje ir tiesoje. Kiekvienam Gavėnios metu linkime skaityti jas gilinant savo pašaukimą būti žmogumi, o ypatingai krikščionimi“, – sako tekstus parinkusios, iliustracijos piešusios ir kalendorių maketavusios Ieva Stadalninkaitė ir Augustina Kolytaitė.

Į Gavėnios kalendorių jos įtraukė ir paprastų užduočių ar minčių, kurias pravartu apmąstyti. Dažnai girdime apie Gavėnios pasiryžimą ir kad turime jo laikytis, pasninkauti, nesilinksminti... Tai yra naudinga, tačiau laikotarpis, kuomet Pelenų trečiadienį žengiame į 40 dienų kelionę, tarsi į dykumą, gali būti daug prasmingesnis darbais ir veiksmais, perrenkant save iš naujo, augant tikėjime ir meilėje.

Kažkam pavyks padaryti tik vieną dalyką, o galbūt kažkam ši Gavėnia taps visa perkeičiančia kelione. Tad kviečiame jus tarsi į rekolekcijas – atsinaujinant budėti kartu su Bažnyčia ir laukti Velykų slėpinio.
 
Gavėnios kalendorių galite atsiųsti: