Europos Caritas ragina nemažinti paramos Ukrainai: pagalbos reikia milijonams

Pagrindinis Europos Caritas ragina nemažinti paramos Ukrainai: pagalbos reikia milijonams
Atstatinėjant plataus masto agresijos prieš Ukrainą pradžioje nuniokotus Kyjivo priemiesčius, atakos nesiliauja. Lietuvos Carito nuotr.
 
Minint antruosius plataus masto agresijos prieš Ukrainą metus, Caritas Europa ragina ES valstybes užuot mažinus paramą Ukrainai – planuoti ilgalaikį humanitarinės pagalbos finansavimą ir pabėgėlių apsaugą.
 
Iškart po plataus masto Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 m. vasario 24 d., Caritas konfederacija susitelkė skubiai teikti paramą dviems vietinėms katalikiškoms organizacijoms – Caritas Ukraine ir Caritas-Spes Ukraine – veikiančioms 100 pagalbos centrų visoje šalyje.
 
Nuo to laiko abi labdaros organizacijos padėjo 3,8 milijono žmonių, o Caritas tapusi didžiausia humanitarinės pagalbos ir socialinių paslaugų teikėja Ukrainoje.
 
Kaip akcentuojama Europos Carito pranešime, parama apima ne tik Ukrainos, bet ir milijonų pabėgėlių iš Ukrainos, gyvenančių Europoje, poreikius. Caritas Europa atsiliepia į humanitarinius regioninius poreikius Ukrainos kaimyninėse šalyse (Bulgarijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Moldovoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir kt.).
 
Įspėja dėl iššūkių vyriausybėms mažinant finansavimą pagalbai
 
Dauguma Europos vyriausybių ir Europos Komisija mažina humanitarinį finansavimą, remiantį projektus Ukrainoje, Todėl Europos Caritas įspėja apie pasekmes, susijusias su pagalbos prieinamumu nuo karo bėgantiems žmonėms.
 
Nerimą kelia nacionalinių Carito organizacijų pranešimai apie didėjantį solidarumo nuovargį ir iššūkius įgyvendinant Europos laikinosios apsaugos direktyvą (TPD), kuri greitai suteikia teisę gyventi ir dirbti milijonams pabėgėlių iš Ukrainos.
 
Vis daugiau pabėgėlių stengiasi gauti tinkamą paramą ir susiduria su pašalinimu iš valstybinių programų, įskaitant pažeidžiamiausius. Todėl Caritas Europa prašo Europos vyriausybių nemažinti paramos Ukrainos pabėgėliams ir užtikrinti tinkamą TPD įgyvendinimą.
 
Minėtoji direktyva nustos galioti po 2025 m. kovo mėn., todėl Europos Caritas ragina ES aktyviai planuoti perėjimą: numatyti galimybes kartu su tolesniu TPD išplėtimu, pavyzdžiui, pereinant prie prieglobsčio sistemos arba užtikrinti kitokias laikinosios apsaugos formas.
 
Europos istorija pasikeitė negrįžtamai
 
„Europos istorija negrįžtamai pasikeitė prieš dvejus metus, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą. Aš lankiausi Ukrainoje ir pati mačiau karo žiaurumo pasekmes daugybei žmonių daugybėje vietų. Caritas teikia paramą išgyvenusiems ir jų šeimoms bei tiems, kurie nori atkurti savo gyvenimą, namus ir bendruomenes. Mes ir toliau liksime solidarūs ir teiksime paramą tol, kol reikės, ir melsimės už dieną, kai Ukrainos žmonės vėl galės gyventi taikoje“,  sako Caritas Europa generalinė sekretorė Maria Nyman.
 
Caritas Europa generalinė sekretorė Maria Nyman, Caritas Europa nuotr.
 
Gyvenimo sąlygos Ukrainoje – labai sudėtingos, daugiau nei 14 milijonų piliečių reikia humanitarinės pagalbos. Caritas-Spes Ukraine visų pirma mini vandens, dirvožemio ir ekosistemų taršą.
 
Beveik 3,3 milijono žmonių – rytų ir pietų pafrontėse. Šiuose Ukrainos regionuose, įskaitant laikinai Rusijos Federacijos kontroliuojamas teritorijas, sunku gauti tinkamą prieigą prie vandens, maisto, sveikatos, būsto, apsaugos ir kitų būtinų paslaugų.
 
„Karas gali trukti dešimtmetį. Turime būti pasirengę teikti ilgalaikę pagalbą sprendžiant humanitarinę krizę Ukrainoje, kuri galiausiai paveiks pasaulinę bendruomenę“, – sako Ukrainos Caritas-Spes vykdomasis direktorius kun. Viačeslavas Grynevych.
 
Carito Lietuvoje atstovų susitikimas su kolegomis Ukraine-Spes Caritas biure Kyjive ir vydančiuoju Ukraine-Spes Caritas direktoriumi kun. Viačeslavu Grynevych. Lietuvos Carito nuotr.
 
Ukrainos viduje – 4 mln. perkeltų gyventojų
 
Pasak Ukrainos Carito, karas sukėlė precedento neturinčią krizę. Dėl šiurkščių išpuolių prieš civilius, milijonai žmonių patyrė traumų ir psichikos sveikatos problemų. Ypač karas paveikė vaikų gerovę, švietimą, taip pat niokoja Ukrainos ekonomiką, priversdamas žmones dorotis su augančiu skurdu bei priklausomybe nuo pagalbos.
 
Beveik keturi milijonai žmonių, perkeltų Ukrainos viduje, pagalbos jiems poreikiai ypač dideli, šiuo metu centruose gyvena 111 500 žmonių.
 
„Darome viską, kas įmanoma, kad padėtume vargstantiems žmonėms, tačiau kol karo veiksmai nesibaigs ir okupuotos teritorijos nebus išlaisvintos, apie tikrą atsigavimą kalbėti neįmanoma. Ukrainos Caritas padeda žmonėms situacijose, kurias jie išgyvena, o išeičių kompleksiškai ieškoma kiekvienam asmeniui“, - sako Ukrainos Carito prezidentė Tetiana Stawnychy.
 
Ukrainos Carito prezidentė Tetiana Stawnychy, Caritas Ukraine nuotr.
 
 
Akcentuoja pagalbą atstatant, kas sugriauta
 
​Dvi Ukrainos Carito organizacijos rengia ne tik ilgalaikį humanitarinio atsako planą, bet ir planuoja pagalbą atstatant tai, kas griaunama.
 
Esminė pagalba, kurią teikia pasišventę karitiečiai, – maistas ir ne maisto prekės, pastogė, pagalba grynaisiais, sveikatos ir psichosocialinės paramos paslaugos.
 
„Apsaugos ir švietimo programos taip pat prisideda prie geresnio žmonių gyvenimo ir nusipelno nuolatinės paramos“, – pabrėžiama plataus masto agresijos prieš Ukrainą dviejų metų sukakties išvakarėse išplatintame Europos Carito pranešime.
 
Lietuvos Caritas tęsia lėšų rinkimą apgriautų būstų atstatymui Ukrainoje
 
Lietuvos Caritas tęsia piniginės paramos rinkimą apgriautų Ukrainos žmonių namų remontui. Pinigai bus panaudoti vienišų žmonių ir šeimų namų patvarkymui. Pagal konkrečius poreikius už paaukotas lėšas žmonėms Ukrainoje bus perkama ir vežama įvairių statybinių medžiagų, langų, durų ir kitų namų remontui reikalingų priemonių.
 
Jei šeimos likusios be maitintojų ar žmonės nepajėgūs patys pasiremontuoti per karą nukentėjusių namų, Caritas sumokės ir už darbą.
 
Specialią Lietuvos Carito sąskaita lėšų rinkimui apgriautiems būstams Ukrainoje remontuoti:
Gavėjas: Lietuvos Caritas
Gavėjo bankas: „Swedbank”, AB
Sąskaita: LT257300010115125026
Mokėjimo paskirtis: Parama Ukrainos žmonėms
Jeigu aukojate iš užsienio SWIFT kodas: HABALT22.
 
Įmonės, galinčios skirti paramą daiktais ar prekėmis, kviečiamos susisiekti el. paštu caritas@caritas.lt