Didysis Ketvirtadienis Pravieniškių pataisos namuose

Pagrindinis Didysis Ketvirtadienis Pravieniškių pataisos namuose

2016 m. kovo 24 d. Visuotinei Bažnyčiai minint Didįjį Ketvirtadienį Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje I sekotoriuje buvo švenčiamos Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišios, kurias aukojo Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, koncelebravo I sektoriaus kapelionas kunigas Linas Šipavičius, prie altoriaus patarnavo Kauno kunigų seminarijos III kurso klierikai Stasys Blinstrubis ir Liutauras Vilėniškis. Šv. Mišiose taip pat dalyvavo Lietuvos Caritas projekto „Nuteistųjų globa ir reintegracija“ savanoriai ir darbuotojai.

Homilijoje vyskupas Kęstutis kalbėjo apie Dievo meilę ir Jo galią – laimėti žmogaus širdį ir ši galia galingesnė už bet kurią kitą, nes ji nesiremia jokia prievarta tik laisvu žmogaus apsisprendimu ir sutikimu, tai Dievas atėjo pas žmogų, priklaupė prie jo nuplaudamas jam kojas. Negana to Dievas pasiduoda į žmonių rankas ir leidžiasi nukryžiuojamas tam, kad parodytų dar galingesnį ženklą – Prisikėlimą. Vyskupas dėkojo susirinkusiems vyrams už jų dalyvavimą, o ypatingai tiems, kurie laisvu apsisprendimu sutiko dalyvauti kartojant Jėzaus Paskutinės vakarienės metu paliktame pavyzdyje – kojų plovime, kai reikia nuolankumo priklaupti ir plauti, bet tuo pačiu ir nuolankumo leistis, kad kitas priklauptų ir plautų kojas. Vyskupas Kęstutis linkėjo nuteistiesiems draugystės su Dievu, kuri eitų per gyvenimą ir vestų į amžinybę.

Šv. Mišių metu vyko kojų plovimas. Pataisos namuose jau trečius metus vyskupas Kęstutis plauna kojas nuteistiesiems. Šis gestas yra tarsi žinia, kad nepaisant savo klaidų ir neteisingų pasirinkimų, mes visi esame vertingi ir Dievo mylimi vaikai.

Taip pat šv. Mišių metu buvo teikiami sakramentai. Trys vyrai priėmė Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramtentą ir trys vyrai priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Šiems sakramentams vyrai buvo ruošiami pastarąjį pusmetį po ALFA kurso programos Lietuvos Caritas projekto „Nuteistųjų globa ir reintegracija“ savanorių, taip pat prisidėjo Kauno arkivyskupijos kurija, bei Kauno kunigų seminarijos klierikai, kurie atlieka praktiką pataisos namuose.

Po šv. Mišių nuteistieji atisveikinant dėkojo ir teigė, kad širdyje liko geras jausmas ir tikėtina, kad tai mažas žingsnelis pirmyn.

Lietuvos Caritas projekto, kuris teikia pagalbą nuteistiesiems koordinatorė Milita Žičkutė-Lindžienė teigė  - „Mums visiems reikia suvokti, jog nuteistas žmogus niekur nedingsta, jis yra už pataisos namų sienų ir vieną dieną grįš atgal į savo gyvenamąją aplinką, tačiau šis bausmės laikas skirtas, kad žmogus galėtų siekti pokyčių ir apmąstytų savo nusikaltimą, suprastų klaidas ir ateityje jų nekartotų. Šiems suvokimams reikia pagalbos ir reikia žmonių, kurie tame procese padėtų. Krikščioniškos žinios nešimas yra vienas iš kelių, kaip tai galima pasiekti, todėl prasminga tikintiesiems dalintis savo tikėjimu ir tokiu būdu padėti nuteistiesiems susitaikyti ne tik su savimi, savo aplinka, bet ir su Dievu.

Ir svarbu paminėti tai, kad jei mes turime lūkestį, jog nuteistieji turi keistis ir siekti pokyčio, tai turėtume turėti ir drąsos prisiimti bent mažą dalelę atsakomybės juos palydint šiame procese. Nėra tik jie ir mes. Yra tik mes – žmonės.“