Pasaulinės humanitarinės pagalbos dienos proga, Caritas Internationalis primena, kad vienintelis sprendimas yra integrali žmogaus ekologija

Pagrindinis Pasaulinės humanitarinės pagalbos dienos proga, Caritas Internationalis primena, kad vienintelis sprendimas yra integrali žmogaus ekologija
Commemorating World Humanitarian Day - Times of Oman
 
Daugybės krizių pažymėtos Pasaulinės humanitarinės pagalbos dienos proga, Caritas Internationalis primena, kad vienintelis sprendimas yra integrali žmogaus ekologija
 
2021 m. Pasaulinė humanitarinės pagalbos diena pažymėta daugybės krizių – tiek sukeltų žmogaus, tiek stichinių nelaimių. Pastarosiomis dienomis matėme Afganistano žlugimą, kuomet šis atiteko Talibanui bei tragišką žemės drebėjimą Haityje, kuris iki šiol nusinešė 1500 gyvybių. Be to, ekonominį žlugimą, socialinį ir politinį nestabilumą patiria Libanas išgyvenantis blogiausius laikus nuo pilietinio karo. Taip pat esame liudininkai daugybės užsitęsusių krizių tokiose šalyse kaip Ukraina, Venesuela, Sirija ir kt. Pasauliniu mastu klimato kaita ir toliau daro didelę bei nepataisomą žalą, plūsta milijonai migrantų, o pasaulinė COVID-19 pandemija socialiai ir ekonomiškai paralyžiavusi pasaulį.
 
Šiuo sunkiu momentu Caritas Internationalis primena, kad neteisingai priimti suinteresuoti politiniai sprendimai sukėlė neapsakomas kančias neturtingiausiems ir ragina sprendimus priimančius asmenis imtis teisingų ir būtinų veiksmų. Afganistanas yra ryškus pavyzdys, kai visas pasaulis begėdiškai ir tyliai liudija nekaltų afganų nelaimę ir neviltį, kuomet šie atiduoti į nedemokratiškų ir negailestingų karo vadų rankas po 20 metų politinio palydėjimo. Moterų orumas, vaikų teisės ir pažeidžiamiausių asmenų apsaugos principas yra tik geri ketinimai, kuomet Afganistane ir kitose krizes patiriančiose pasaulio vietose matome, kad bejėgiai piliečiai yra ignoruojami ir paliekami likimo valiai.
 
Panašią situaciją atskleidžia ir Libano krizė: čia matome, kad sveiką visuomenę gali sugriauti korumpuoti politiniai lyderiai, kurie sukaupę turtus nuskurdino keturis milijonus žmonių taip, kad šie neturi net būtiniausių išteklių, tokių kaip duona.
 
Stichinės nelaimės, ištinkančios skurdžiausias tautas, taip pat ragina daugiau dėmesio skirti gyvybės apsaugai ir ryžtingais politiniais veiksmais ją gelbėti ir ginti. Neseniai įvykęs žemės drebėjimas Haityje, vyraujant šalies politiniam ir ekonominiam chaosui, yra didelis humanitarinis iššūkis.
 
Galiausiai - miškų gaisrai. 2021 m. užfiksuotas vienas blogiausių sezonų per pastaruosius dešimtmečius visame pasaulyje - sausra, aplinkos būklės pablogėjimas, jūros lygio kilimas, potvyniai ir taifūnai atsiranda dėl to, kad nesirūpinama aplinka, o tai sukelia klimato kaitą ir ekologinę krizę.
 
Caritas Internationalis, 162 narių konfederacija, dirbanti su 200 šalių vietinėmis bendruomenėmis, liudija neapsakomas kančias, kurias sukelia šios natūralios ir žmogaus sukeltos krizės.
 
Šią Pasaulinę humanitarinės pagalbos dieną, vadovaujantis popiežiaus Pranciškaus mokymu, Caritas primena, kad vienintelis sprendimas yra integrali žmogaus ekologija, kuomet visų veiklų ir sprendimų centre yra žmogaus interesas ir orumas. Be sprendimų priėmėjų ir politinių lyderių ryžtingos politinės valios pokyčių nebus, o skurdžiausių žmonių gerovė nebus užtikrinta.
 
Pasaulinę humanitarinės pagalbos dieną Caritas Internationalis ragina sprendimus priimančius asmenis imtis drąsių veiksmų sprendžiant įvairias problemas, ypač susijusias su klimato kaita, pandemijos poveikiu ir politine suirute Afganistane ir Libane. Be ryžtingos politinės valios žmogaus gyvybei gresia pavojus, o dalis žmonijos privalo kentėti ir gyventi baisiomis nežmoniško skurdo sąlygomis.
 
Konfederacija ragina politinius lyderius ir sprendimus priimančius asmenis:
 
- Užtikrinti Afganistano gyventojų saugumą ir užtikrinti būtiniausius Libano žmonių poreikius.
- Skirti pakankamai lėšų vietos bendruomenėms, kad jos galėtų užsiimti bendruomenės plėtros veikla, tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio, kad būtų užtikrintos jų pragyvenimo priemonės ir aprūpinimas maistu.
- Teikti ypatingą dėmesį nelaimių valdymui vietos bendruomenėse, ypač rizikos mažinimo veiklai, siekiant užtikrinti žmonių saugumą naudojant išankstinio įspėjimo sistemas.
- Skatinti vietos valdžios institucijas glaudžiau bendradarbiauti su pilietinės visuomenės organizacijomis ir stiprinti jų reagavimo mechanizmą, ypatingą dėmesį skiriant humanitariniams veiksmams klimato kaitos padariniams spręsti.
- Užtikrinti pažeidžiamiausių asmenų prieigą prie pagrindinės integruotos sveikatos priežiūros, įskaitant vakcinas nuo mirtinų ligų. 
- Įsipareigoti nedelsiant imtis ekonominės ir pramoninės pasaulinės politikos, kad būtų sumažintas poveikis visuotiniam atšilimui ir ekosistemų nykimui.