Carito gavėnios kalendorius „Per dykumą - į laisvę” 2024

Pagrindinis Carito gavėnios kalendorius „Per dykumą - į laisvę” 2024
 
Carito gavėnios kalendoriu „Per dykumą - į laisvę“
 
Dalijamės Caritas gavėnios kalendoriumi, kviesdami sekti mus Lietuvos Caritas feisbuke ir dalintis keikvienos dienos patirtimi.
 
Gavėnios kalendorių galite atsisiųsti:
 
 
Kai mūsų Dievas apsireiškia, jis skelbia laisvę. Taip Žinią šiųmetinei Gavėniai tema Per dykumą Dievas veda mus į laisvę pradeda Popiežius Pranciškus. Išėjimas iš vergijos į laisvę nėra abstrakti kelionė, tad Šventasis Tėvas linki, kad mūsų Gavėnia taip pat būtų konkreti. Pirmu žingsniu jis įvardija norą pamatyti tikrovę.
 
Tikimės, šis Carito kalendorius, nepaisant skirtingų mūsų tikrovių ir kasdienybių, padės išgyventi Gavėniosį laiką su išėjimo į viltį šviesa.
 
Tradiciškai, kalendorių iliustravo ir maketavo mūsų brangi kolegė Ieva Stadalninkaitė, su mintimi, kad jis ne tik padės sekti Gavėnią skaičiuojant dienas iki Velykų, bet ir pasitarnaus kaip priemonė gilinti savo tikėjimą, praturtinti kasdienybę, išeiti iš savo komforto zonų, augti. Neabejoju, kai kurių dienų mintys/užduotys bus „nepatogios“, bet būtent jos, tikiu, labiausiai padės susitikti su tikruoju savimi“, - sako Ieva.
 
Jai pačiai vedlys per Gavėnią tampa trumpais sustojimais kas rytą, permąstant, įsivertinant jėgas. „Tikrai nepavyksta visko įgyvendinti, bet net ir dėl vienos atliktos užduoties esu laimingesnė“, – šypsosi I. Stadalninkaitė.
 
Žinia kurti vis kitokį kalendorių – iššūkis, tačiau, kaip sako Ieva, – ir džiaugsmas: „Didžiausias – matyti galutinį rezultatą. Nes pradžioje dar tik dėliojasi mintys, idėjos, tematika, sunkiai gali numanyti, kas gausis. Baigusi šį darbą net šiek tiek labiau pati laukiu Gavėnios, kuomet galėsiu nebėgdama per dienas, paskirti laiko kiekvienai išaušusiai“.
 
Žvilgsnis į tikėjimo liudytoją, kankinę, mokytoją Adelę Dirsytę
 
Džiaugiamės, kad šiemet į kūrybinį procesą savanoriškai įsitraukė dar viena Ieva – Mykolaitytė-Bobelienė, taip pat turinti kalendorių kūrimo patirties. Pasak Ievos, prisidėti prie Gavėnios kalendoriaus ji sutiko nedvejodama, kad ne tik žodžiais, bet ir nedideliu savo darbu galėtų apkabinti kiekvieną.
 
„Norisi kiekvienam palinkėti popiežiaus Pranciškaus žodžiais „tesiskleidžia meilė, kuri visa daro nauja, pradedant nuo pačių mažiausių ir artimiausių“ mūsų aplinkoje supančių brolių ir sesių Kristuje", - sako I. Mykolaitytė-Bobelienė, kurios dėka šis Carito Gavėnios kalendorius įgavo antrąją – kankinės, ateitininkės, mokytojos Adelės Dirsytės liniją. Tikimės, gilesnis šios asmenybės palikimo pažinimas drauge einant Velykų link sustiprins ne tik Gavėnios pasiryžimus, bet ir tikresnio, teisingesnio, maldingesnio, viltingesnio gyvenimo troškimą.