Caritas rekolekcijos Molėtų dekanate

Pagrindinis Caritas rekolekcijos Molėtų dekanate

Parapijos namuose vyko Molėtų dekanato Caritas narių rekolekcijos ir Lietuvos Caritas 30-mečio paminėjimas. Į rekolekcijas gausiai susirinko Molėtų dekanato Caritas narės iš Saldutiškio, Kirdeikių, Labanoro, Stirnių, Suginčių, Videniškių ir kitų parapijų. Tradicinį sambūrį, kurio metu buvo paminėtas Lietuvos Caritas jubiliejus, organizavo Molėtų dekanato dekanas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas ir Molėtų dekanato ir parapijos Caritas koordinatorė Aurelija Lukošienė. Po šv. Mišių, kurias aukojo monsinjoras Kęstutis Kazlauskas, vikaras kun. Laurynas Visockas, Vilniaus (Kalvarijų) šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios rezidentas kun. Mozė Mitkevičius ir Kaišiadorių vyskupijos Caritas direktorius monsinjoras Rimvydas Jurkevičius, rinktasi į Molėtų parapijos namus, kur dalyvauta konferencijoje, kurioje paskaitą skaitė kun. Mozė Mitkevičius. Po konferencijos buvo minėtas Lietuvos Caritas 30-metis. Apie caritatyvinę veiklą, jos prasmingumą ir svarbą kalbėjo svečias - Kaišiadorių vyskupijos Caritas direktorius monsinjoras Rimvydas Jurkevičius, vėliau kartu su Kaišiadorių Caritas skyriaus vedėja Giedre Aldyte-Chveduk sveikinęs „Caritas“ nares. Buvo dėkota visoms Caritas narėms, pagerbtos parapijų Caritas vedėjos, caritietės, kurios šioje veikoje dalyvauja nuo pat pradžios.

    

Linos Gaižutienės tekstas
Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

http://anyksciuparapija.lt/dekanato-carito-savanoriu-susitikimas/

2019 04 06