Caritas organizacijos kompetencijų stiprinimas

Pagrindinis Caritas organizacijos kompetencijų stiprinimas

 

Caritas organizacijos kompetencijų stiprinimas
2023.07 iki 2023.12
 
Projekto tikslas:
Pastiprinti Caritas organizacijos darbuotojų ir savanorių kompetencijas savanoriškos veiklos organizavimo/plėtros bei finansinio tvarumo srityse.
 
Projekto uždaviniai:
1.    Sustiprinti Caritas organizacijos darbuotojų ir savanorių kompetencijas;
2.    Plėtoti Carito Savanoriškos veiklos organizavimo gebėjimus ir savanoriškos veiklos įgyvendinimo galimybes
3.    Stiprinti Caritas finansinį tvarumą per lėšų telkimo kampaniją „Gerumas mus vienija“
 
Projekto tikslinės grupės:
- Organizacijos nacionalinio centro bei regionuose dirbantys darbuotai bei savanoriai.
 
Projektas skirtas mūsų organizacijos nacionalinio centro bei regionuose dirbančių darbuotojų, veikiančių savanorių kompetencijų stiprinimui. Projektas padės įgyvendinti ir mūsų nusimatytus bei įgyvendinamus ilgalaikius strateginius tikslus (plėsti teikiamas paslaugas, atliepiant konkrečią skurdo ir atskirties situaciją skirtinguose regionuose; stiprinti savanoriškos veiklos vadybos bei finansinio tvarumo gebėjimus bei kompetencijas). Itin svarbu atnaujinti savo ilgametės lėšų pritraukimo kampanijos įgyvendinimo gaires, kad pasiekti daugiau potencialių rėmėjų ir aukotojų ir surinkti didesnes paramos sumas veiklų vykdymui, ypatingai regionuose. 2023 m. norisi ženkliai patobulinti organizacijos darbo su jaunesnės kartos savanoriais kompetencijas ir parengti konkretų įrankį-dokumentą savanorių koordinatoriams „Jauno Carito savanoriškos veiklos plėtra. Metodinės gairės“ (savanoriškos veiklos plėtra organizacijoje). Šios gairės-metodinis įrankis bus skirtas savanorių koordinatoriams, kurie dirba su išskirtinai jaunų savanorių įtraukimu, apmokymu ir palaikymu.
 
Projekto metu taip pat organizuosime mokymus bei individualias konsultacijas Caritas skyrių regionuose darbuotojams ir savanoriams pagal vietos poreikius (vieniems reikalingi mokymai apie lėšų pritraukimą, kitiems - konsultacijos ir/ar mokymai dėl pagalbos ir paslaugų teikimo itin sudėtinguose gyvenimo paribiuose esantiems; dar kitiems - jaunų savanorių įtraukimo į veiklas ir jų palaikymo kompetencijų stiprinimas ir kita). 
 
Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Projekto biudžetas 20 000 Eur.