Caritas kviečia padėti šeimoms

Pagrindinis Caritas kviečia padėti šeimoms

Iki balandžio  30 d. vyksta Lietuvos „Carito“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama pagalbos šeimoms socialinė akcija „Įžiebkime viltį kartu“. Padėti galite aukodami trumpaisiais numeriais 1406 (auka 5 litai)  ir 1407 (auka 10 litų) arba internetu (neribotai).

Už auką įsigyję akcijos žvakelių ir aukodami trumpaisiais numeriais didžiojo koncerto metu per LRT televiziją, geros valios žmonės pagalbai šeimoms jau paaukojo daugiau nei 300 tūkst. litų. Dėkojame geradariams. 

„Kviečiame visus  geros valios žmones paremti šeimas, praradusias viltį ir tikėjimą, kamuojamas ligų, praradimų ir nepriteklių. Nelikime abejingi  jų skausmui ir poreikiams. Leiskimės į Dievo meilės žygį vardan šeimų, kurios sudaro mūsų visuomenės pamatą,“- sakė Lietuvos Carito gen. direktorė Janina Kukauskienė.

Akcijos globėjas Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas arkivyskupas metropolitas  Sigitas Tamkevičius SJ.

 

Lietuvos Carito informacija