Caritas Europa: Turime priimti iš Ukrainos bėgančius žmones

Pagrindinis Caritas Europa: Turime priimti iš Ukrainos bėgančius žmones
 
 
Caritas Europa ragina ES valstybes nares pradėti taikyti Laikinosios apsaugos direktyvą, kad būtų apsaugoti žmonės, ieškantys prieglobsčio Europos Sąjungoje.
 
Prieš kovo 3 d. įvyksiantį Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdį raginame ES valstybes nares pritarti, kad būtų pradėta taikyti Laikinosios apsaugos direktyva, kaip kovo 2 d. pasiūlė Europos Komisija. Laikonsios apsaugos direktyvos įgyvendinimas suteiktų ES valstybėms narėms labai reikalingą lanksčią priemonę greitai suteikti apsaugą ir įvairias teises žmonėms, kurie bėga iš Ukrainos.

„Atsižvelgiant į iš Ukrainos bėgančių žmonių padėties rimtumą, labai svarbu, kad politiniai debatai netrukdytų aktyvuoti šį mechanizmą - nors reikės toliau derinti kai kurias praktines ir teisines detales ir stebėti įgyvendinimą. Šiuo metu itin svarbu nedelsiant užtikrinti saugumą ir paramą žmonėms, bėgantiems nuo karo Ukrainoje keliamo pavojaus."

Maria Nyman, Caritas Europa generalinė sekretorė

Vis dėlto norime pabrėžti, kad Laikinosios apsaugos direktyva (LAD) neužkerta kelio žmonėms prašyti pabėgėlio statuso pagal 1951 m. Pabėgėlių konvenciją, taip pat neužkerta kelio valstybėms narėms suteikti palankesnį ir alternatyvų reguliarų statusą, nepatenkantį į Laikinosios apsaugos direktyvos taikymo sritį, pavyzdžiui, studentų vizas, leidimus pasilikti ar laikinus leidimus gyventi ir kt. Atsižvelgiant į laikiną LAD pobūdį, nereikėtų pamiršti ilgalaikių sprendimų ir ilgalaikio reguliaraus statuso galimybių žmonėms, kurie bėga iš Ukrainos. Jei LAD bus pradėta taikyti, labai svarbu, kad valstybės narės suteiktų saugų statusą su leidimu gyventi visą apsaugos laikotarpį, medicininį gydymą, galimybę nedelsiant gauti apgyvendinimą ir (arba) būstą, socialinę paramą ar pragyvenimo lėšas, darbą, nepilnamečiams - išsilavinimą, o šeimoms - galimybę susijungti. Kadangi daugelis perkeltųjų asmenų yra moterys su vaikais, turėtų būti atsižvelgiama į jų specifinius poreikius ir pažeidžiamumą ir, kiek įmanoma, šeimos neturėtų būti išskirtos.

„Raginame valstybes nares įgyvendinti LAD ir sudaryti sąlygas saugiai kirsti sienas visiems apsaugos prašantiems žmonėms - tiek ukrainiečiams, tiek Ukrainoje gyvenusiems ne ukrainiečiams - be jokios diskriminacijos."

Shannon Pfohman, „Caritas Europa" politikos ir propagavimo direktorė.

Nors „Caritas Europa" ir jos nariai stebės, kad LAD nebūtų įgyvendinama taip, kad sumažėtų nuo karo bėgančių žmonių apsauga ir teisės, atsižvelgdami į dabartinę padėtį, džiaugiamės Europos Komisijos lyderyste siūlant aktyvuoti LAD ir tikimės, kad ji gali padėti suderinti skirtingus paramos standartus ir valstybių narių paprastai siūlomus nacionalinius atsakus. Be LAD, taip pat reikės spręsti solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo klausimus, siekiant užtikrinti, kad nė viena valstybė narė neliktų viena, kai reikia apsaugoti ir perkelti šiuos iš Ukrainos išvykstančius žmones, kuriems akivaizdžiai reikia pagalbos.
 
Caritas Europa informacija