Caritas Europa: Sustabdykite tolesnes kančias Ukrainoje

Pagrindinis Caritas Europa: Sustabdykite tolesnes kančias Ukrainoje
 
Caritas Europa griežtai smerkia plataus masto karinę intervenciją Ukrainoje ir brutalią agresiją prieš jos žmones. Apgailestaujame dėl pastarųjų dienų nuoseklių išpuolių prieš civilių gyvybes ir civilinę infrastruktūrą. Tokie agresijos veiksmai kelia pavojų tarptautiniam stabilumui ir taikai ir menkina tarptautinę teisę.

JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro duomenimis, šiai dienai daugiau kaip 500 000 žmonių pabėgo į kaimynines šalis, o dar daugiau yra šalies viduje perkeltųjų asmenų. Patvirtiname, kad šie skaičiai sparčiai auga, kartu su apsaugos poreikiais. Caritas Europa ragina visas konflikto šalis laikytis savo pareigų pagal tarptautinę humanitarinę teisę ir žmogaus teisių teisę. Visos šalys privalo užtikrinti civilių gyventojų ir civilinių objektų apsaugą karo veiksmų metu ir sudaryti sąlygas skubiai ir netrukdomai teikti humanitarinę pagalbą nukentėjusiems asmenims, taip pat sudaryti sąlygas saugiai patekti humanitarinės pagalbos darbuotojams. Skubiai raginame nedelsiant nutraukti karo veiksmus ir grįžti prie prasmingos diplomatijos, kad būtų užkirstas kelias tolesniam Ukrainoje ir kaimyninėse šalyse vykstančios humanitarinės krizės pablogėjimui.

Nors jaučiame didelį sielvartą dėl tokio siaubingo smurto, mus džiugina Ukrainos, kaimyninių šalių ir visos Europos žmonių reakcija į sunkią nukentėjusiųjų padėtį. Pripažįstame Ukrainos Caritas, jo darbuotojų ir partnerių atsparumą ir atkaklumą, nes jie tokiomis sunkiomis aplinkybėmis tęsia savo neįkainojamą darbą. Labai gerbiame daugybę Caritas ir kitų savanorių, kurie nenuilstamai dirba Ukrainoje ir prie jos sienų, kad humanitarinė pagalba pasiektų tuos, kuriems jos reikia.

Caritas Europa džiaugiasi sužinojusi apie Europos sienų atidarymą siekiant suteikti prieglobstį nuo konflikto bėgantiems Ukrainos piliečiams, taip pat apie saugius kelius, kuriais suteikiamas apgyvendinimas ir pagalba iš Ukrainos išvykstantiems trečiųjų šalių piliečiams; raginame tai tęsti bent jau tol, kol tęsiasi konfliktas. Caritas Europa dar kartą reiškia tvirtą ir besąlygišką solidarumą kaip tinklas tiems, kurie nukentėjo nuo šių karo veiksmų. Toliau pasisakysime už taikų konflikto sprendimą ir didinsime savo dalyvavimą bei paramą, kad palengvintume žmonių kančias tiek šalyje, tiek kelyje.
 
Caritas Europa pranešimas spaudai