Caritas Europa kviečia Europos Komisiją padėti žmonėms pakilti iš skurdo

Pagrindinis Caritas Europa kviečia Europos Komisiją padėti žmonėms pakilti iš skurdo
Spalio 17, Tarptautinę kovos su skurdu dieną, Caritas Europa reikalauja netrukus savo veiklą pradėsiančios Europos Komisijos imtis veiksmų prieš skurdą, nelygybę bei socialinę atskirtį. Faktas, kad kova su skurdu yra naujosios Komisijos Politinių Gairių prioritetas, yra vilties ženklas daugiau nei 112 milijonų žmonių, kurie šiuo metu išgyvena skurdą ir socialinę atskirtį visoje Europoje. Dabar yra geriausias laikas žodžius paversti veiksmu.
 
Beveik 25 milijonai iš daugiau nei 112 skurde gyvenančių žmonių yra vaikai. Dėl iš kartos į kartą perduodamos skurdo situacijos, vaikai kurie išgyvena skurdą ankstyvame amžiuje yra prisikiriami didesnės rizikos grupei - didėja galimybė, jog suaugę jie taip pat gyvens skurde.
 
„Kai atėjau į socialinių išmokų skyrių, jie man pasakė, kad negaliu gauti pašalpos, esu pašalinta iš registro, nes neatėjau į suplanuotus susitikimus valstybinėje užimtumo tarnyboje. Aš negavau jokio laiško su informacija kada turiu ten nuvykti. Pagal įstatymo numatytą bausmę, šiuo metu jau 6 mėnesius negaunu jokios pašalpos, o mano išlaidos padidėjo. Nežinau, kaip man pavyks išsilaikyti“ 26 metų Klara, vieno vaiko mama.
 
Tam, kad ydingas skurdo ratas baigtųsi, konkretūs pasiūlymai, tokie kaip Europos Vaiko Garantijos (kurios užtikrins prieigą prie reikalingų paslaugų visiems vaikams) atrodo perspektyvūs. Vis gi, tokie pasiūlymai naudos turės tik tuomet, jei jiems bus skiriami pakankami resursai. Arba tuomet, kai tokie pasiūlymai veiks kartu su dabar jau veikiančiomis struktūromis, tokiomis kaip Europos Socialinių Teisių Ramstis, Darbotvarkė 2030, Darnaus Vystymosi Tikslai, drauge su pusiausvyros ekonomika, socialiniais ir ekologiniais tikslais esančiais Europos Semestro procesuose.
 
Nuotrauka: cathopic.com
 
Nuo 2008 metų finansinės ir ekonominės krizės, taupymo politika daro socialinės apsaugos sistemoms spaudimą taip apsunkinant valstybių galimybes apsaugoti žmones nuo skurdo. Gerbiant žmogiškąjį orumą, visi turi turėti galimybę tokiai apsaugai. Efektyvi socialinės apsaugos sistema daro didelį indelį mažindama socialinę nelygybę ir gerindama socialinį sutelktumą.
 
Skurdą patiriančių žmonių dalyvavimas formuojant politiką yra būtinas, norint plėtoti ar tobulinti paslaugas, kurios tinkamai patenkintų jų poreikius. „Caritas Europa“ yra įsipareigojęs ir toliau tai palengvinti įtraukiant žmones į politikos procesus, kurie daro tiesioginį poveikį jiems.
 
„ES gali atlikti lemiamą vaidmenį užtikrindama, kad Europoje niekas neliktų nuošalyje. Politinės gairės suteikia pagrindo tikėtis, kad ES žengs link sąžiningų ir tvarių socialinių modelių, kurie laikytų šeimos politiką centre, numatytų įtraukiąsias darbo rinkas ir visiems užtikrintų galimybę naudotis tinkamomis socialinės apsaugos sistemomis. Tačiau šiuos ketinimus reikia paversti konkrečiomis politinėmis iniciatyvomis, siekiant užtikrinti, kad žmonės nebeišgyventų skurdo visuomenėje, paremtoje socialiniu teisingumu, kuriame ginamas kiekvieno orumas “, pabrėžia Maria Nyman, Caritas Europa Generalinė sekretorė.