5 Carito akcentai politikams prieš ES parlamento rinkimus

Pagrindinis 5 Carito akcentai politikams prieš ES parlamento rinkimus

Europos parlemendo rinkimai vyks birželio 8-9 dienomis. 

 

Caritas organizacija ragina ES rinkimuose dalyvaujančius kandidatus teikti pirmenybę politikai, atspindinčiai Europos vertybes – solidarumą, pagarbą žmogaus ir socialinėms teisėms bei visuotinį teisingumą.

 

Prieš birželio 8–9 d. vyksiančius Europos Parlamento rinkimus Caritas Europe paskelbė memorandumą, kuriame išdėstyti penki pagrindiniai klausimai, kuriems, pasak organizacijos, būsimasis Europos Parlamentas ir Komisija turėtų teikti pirmenybę.

 

Pirmoji rekomendacija – užtikrinti įtraukias darbo rinkas ir socialinę apsaugą visiems, kad iki 2030 m. būtų pasiekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai dėl skurdo mažinimo Europoje.  Šiuo tikslu Caritas Europe ragina Europos Parlamentą atidžiai stebėti, kaip įgyvendinami 2017 m. paskelbto „Europos socialinių teisių ramsčio“ principai.

 

Antrasis memorandume aptariamas klausimas – visų Europos piliečių teisė gauti kokybiškas socialines paslaugas. Caritas Europa pakartoja, kad visos Europos vyriausybės privalo užtikrinti šią teisę, taip pat pabrėžia, kad šiame sektoriuje labai svarbus vaidmuo tenka pelno nesiekiančioms organizacijoms.  

 

Caritas Europe toliau nagrinėja aktualų migracijos klausimą ir ragina Europos Parlamentą skatinti migracijos ir prieglobsčio politiką, kuria būtų gerbiamos ES vertybės, JT pabėgėlių konvencija, žmogaus teisės ir visų žmonių orumas.

 

Ketvirtojoje rekomendacijoje Caritas Europe ragina ES išorės veiksmuose skatinti humanitarinę veiklą ir vystymąsi ir padidinti tiesioginį humanitarinės pagalbos ir vystymosi finansavimą vietos pilietinės visuomenės organizacijoms. Pasak Caritas, toks finansavimas turėtų būti lankstus ir lengvai pritaikomas, kad būtų galima programuoti humanitarinės pagalbos, vystymosi ir taikos veiksmus, sakoma dokumente.

 

Penktasis Europos Carito kvietimas ES politiniams lyderiams - aktyviai remti teisingumo ir tvaraus vystymosi pastangas pasaulio pietuose. Pasak Caritas, Europos Parlamentas turi būti pagrindinis balsas, skatinantis ES institucijas vengti į vidų nukreiptų strategijų ir trumpalaikiškumo, o turėti politinės valios skatinti sąžiningą ir nuoseklią politiką ir praktiką, ypač prekybos, žemės ūkio ir migracijos sektoriuose.

 

Pagal Vatican News informaciją parengė Lietuvos Caritas