Bendrystės džiaugsmas stovykloje „Šv. Juozapo globoje“

Pagrindinis Bendrystės džiaugsmas stovykloje „Šv. Juozapo globoje“

Birželio 18–20 d. Telšių vyskupijos Caritas į Palangą sukvietė gausų būrį Caritas koordinatorių ir savanorių į stovyklą „Šv. Juozapo globoje“.
Karitiečiai dalyvavo Susitaikinimo pamaldose, skirtose Carito savanoriams ir Švč. Sakramento adoracijoje, Šv. Mišiose Palangos Švč. Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčioje, kurias aukojo Telšių vyskupo generalvikaras kun. Vilius Viktoravičius, koncelebravo kun. Paulius Vaineikis OFM ir parapijos klebonas kun. Kęstutis Balčiūnas.
Susirinkę Caritas savanoriai ir darbuotojai klausėsi s. Vitalijos Fedaravičiūtės ir kun. Pauliaus Vaineikio OFM pranešimų konferencijose „Šv. Juozapas ir save dovanojanti meilė“ bei „Šeima - Dievo ikona“.
Šis dvasingas susitikimas dar tvirčiau sutelkė Carito savanorius į bendrą šeimą bendram tikslui – padėti tam, kuriam reikalinga ne tik materialinė, bet ir dvasinė pagalba. Atsisveikinimo dieną renginio dalyviai dalijosi įspūdžiais, džiaugėsi įgytomis žiniomis, dėkojo organizatoriams ir konferencijų vedėjams. Karitiečiai išvyko patyrę bendrystės džiaugsmą ir gavę neįkainojamą atgaiva sielai .