Benamystės dieną – susitikti ne su stereotipu apie žmogų, o su juo pačiu

Pagrindinis Benamystės dieną – susitikti ne su stereotipu apie žmogų, o su juo pačiu

Dienos centro patiriantiems benamystę Kaune ATEIK nuotr.
 
Spalio 10 dieną Lietuvoje ir visame pasaulyje minima tarptautinė benamystės diena, kurios tikslas – atkreipti politikų ir visuomenės dėmesį į sistemines problemas dėl kurių vis daugiau Europos žmonių patiria benamystę.
 
Numanoma, kad vien Europoje tokių yra per 700 tūkst. Benamystės Lietuvoje mastą tik iš dalies atskleidžia statistikos departamento pateikiami skaičiai: 29 nakvynės namuose 2021 m. gyveno 1439 žmonės, iš jų 323 moterys.
 
Nurodomos gyvenimo nakvynės namuose priežastys: 1043 neturėjo būsto, 163 grįžę iš įkalinimo vietų, 47 prieglobstį gavę užsieniečiai, 34 atvykę iš socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, 27 grįžusieji ar deportuoti iš užsienio šalių, 22 patyrę smurtą artimoje aplinkoje, 5 nukentėję nuo stichinių nelaimių; 4 prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos aukos. 3 būsto neturintys našlaičiai; 1 prieglobsčio prašantis užsienietis, 70 žmonių nurodė kitas gyvenimo nakvynės priežastis.
 
„Nematyti“ ar „nurašyti“, neva žmonės patys kalti – ne išeitis“, – sako Lietuvos Caritas vadovė Deimantė Bukeikaitė. Caritas ne tik rūpinasi, kad vargingiausi žmonės gautų pavalgyti, bet ir benamystę patiriančiųjų dienos užimtumu, tarpiniu būstu, integracija į visuomenę.
 
Dienos centro patiriantiems benamystę Kaune ATEIK nuotr.
 
„Visų pirma mums rūpi žmogaus orumas. Įsivaizduokime, jei aš jaučiuosi esantis „šiukšlė ir nieko nevertas“, nebesvarbu, kad smirdžiu ar esu išgėręs. Jei tik taip mane mato kiti, tuomet, koks skirtumas? Tačiau kai nors truputį kilstelėjamas asmens orumas ir vertė, tai gali būti pirmoji paskata pokyčiui ir suvokimui, kad esu vertas daugiau“, – sako Kauno arkivyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja, viena iš dienos centro benamystę patiriantiems asmenims iniciatorių Milita Žičkutė-Lindžienė.
 
Pasak Militos, buvimas su patiriančiais benamystę leidžia permąstyti, kaip matome tuos žmones jų nepažindami ir kaip keičiasi požiūris vis labiau pažįstant. Kiek mes galime juos priimti, kiek patys esam atviri autentiškam susitikimui ne su stereotipu, kas yra benamystę patiriantis asmuo, o su juo pačiu.
 
Centras „Ateik“ ir sriubos valgykla Kaune – ne vienintelės vietos, kur Caritas rūpinasi patiriančiais benamystę. Sostinėje Vilniaus arkivyskupijos Caritas įsteigęs laikinuosius namus, „Betanijos“ valgyklą, socialinės pagalbos ir integracijos centrą, regionuose – be namų likę žmonės gali kreiptis pagalbos į Caritą parapijose.
 
Caritas – pasaulinė katalikiška humanitarinė organizacija, padedanti nelaimėse, skurde, atskirtyje. Lietuvoje Caritas sukūręs plačiausią vaikų dienos centrų ir pagalbos šeimai tinklą, atsiliepia į sergančių, vienišų, vyresnio amžiaus žmonių poreikius, stokojančius aprūpina maistu, drabužiais ir kitais daiktais, įgyvendina programas patiriantiems benamystę, smurtą, priklausomybes, o migrantams, pabėgėliams, nuteistiesiems, darbo neturintiems asmenims padeda integruotis į visuomenę.
 
Lietuvos Caritas jungia 250 darbuotojų ir apie 3500 savanorių. Vien per praėjusius metus organizacijos pagalbos sulaukė apie 32 tūkst. žmonių.
 
Lietuvos Caritas informacija