Apie įvykius Baltarusijoje dalinasi Baltarusijos Caritas

Pagrindinis Apie įvykius Baltarusijoje dalinasi Baltarusijos Caritas
Po praėjusių prezidento rinkimų Baltarusijoje prasidėjo neramumai. Mus, Caritas organizaciją, tai privertė sunerimti ir dėl šioje šalyje veikiančių Caritas kolegų ir pagalbos reikalingų žmonių – bendraujame ir bendradarbiaujame jau ne vienerius metus. Baltarusijos Caritas artimas mums, kadangi savo veiklą atkūrė panašiu metu – žlungant Sovietų Sąjungai (1990 m.). Per šiuos metus išvystytos svarbiausios veiklos kryptys: tai pagalba finansinius sunkumus patiriančių šeimų vaikams, pagalba  žmonėms patiriantiems sveikatos problemas po Černobilio atominės elektrinės sprogimo. Taip pat šios šalies Caritas organizuoja labdaros valgyklų veiklą, pagalbą namuose vyresnio amžiaus žmonėms, vykdo nutiestųjų integracijos programas. Prasidėjus neramumams, bandėme su kolegomis susisiekti, tačiau to padaryti mums nepavyko – nežinojome ar organizacija vis dar tęsia savo veiklas. Praėjusią savaitę sulaukėme žinių iš kolegų, kviečiame su jomis susipažinti.
 
Baltarusijos Caritas dalinasi apie neramumus Baltarusijoje vykstančius po rugpjūčio 9-osios rinkimų
 
2020 m. rugpjūčio 9 dieną Baltarusijoje įvyko prezidento rinkimai. Rinkimų kampanijos pradžioje visi gyventojai tikėjosi panašaus scenarijaus kaip ir 2015 m.  –  tuomet vykstant rinkimams buvo matomi aiškiai nuspėjami kandidatai ir tokia pat rinkimų pabaiga. Su tuo Baltarusija gyveno jau 26 metus. Tačiau rinkimų kampanijos pradžia buvo kitokia – nauji kandidatai, beprecedentis elektorato aktyvumas, pilietinis įsitraukimas. Tačiau tuo pat metu vyko ir šiurkščios represijos.
 
Tūkstančiai nusivylusių baltarusių žengė į gatves visoje šalyje. Tokiu būdu jie išreiškė savo nepasitikėjimą rinkimų rezultatais ir tuo, kad Baltarusijos prezidentu buvo išrinktas Aleksandras Lukašenko. Remiantis pirminiais rinkimų rezultatais paskelbtais Centrinės Rinkimų Komisijos, jis surinko 80% balsų.
 
Rugpjūčio 9 dieną visoje šalyje prasidėjo taikūs masiniai protestai, kuriais reikalaujama balsų perskaičiavimo ir teisingų rinkimų. Riaušių policija prieš taikius protestuotojus panaudojo apsvaiginančias granatas, gumines kulkas, lazdas, vandens patrankas, ašarines dujas.
 
Pirmadienį, rugpjūčio 10 dieną, protestai tęsėsi. Dėl kilusių neramumų tūkstančiai buvo sužeisti, penki žmonės žuvo. Pasak liudininkų, policija mušė protestuotojus nepaisant jų amžiaus ar lyties. Riaušių policija slėpėsi greitosios pagalbos automobiliuose iš pasalų užpuldami protestuotojus. Policija per dvi dienas sulaikė 6700 žmonių. Dešimtys apie neramumus pranešusių žurnalistų taip pat buvo užpulti ir suimti. Tačiau taikūs protestai tęsėsi, lygiai taip pat kaip ir represijos, sulaikymai ir smurtas. Sulaikytieji, kurie buvo paleisti iš ikiteisminio sulaikymo centro Minske, dalinosi šokiruojančiais pasakojimais apie laukines sąlygas, pažeminimus, kankinimus, kuriuos jiems teko ištverti už grotų. Dauguma jų buvo sunkiai sužeisti, kai kurie iškart buvo nugabenti į ligonines. Visą laiką už grotų jiems teko praleisti be maisto ar vandens.
 
3 dienas Baltarusijoje buvo neįmanoma prieiga prie interneto. Daugybė žmonių neturėjo informacijos apie tai, kas vyksta šalyje. Ši situacija tęsiasi ir dabar – kasdien kelioms valandoms šalyje atjungiamas internetas. Tai vyksta valstybinės valdžios paliepimu. Pagrindiniai nepriklausomi informaciniai portalai yra užblokuoti, lygiai taip pat ir oficiali Baltarusijos katalikų bažnyčios interneto svetainė. Valstybės pareigūnai sutrukdė ir arkivyskupo Kondrusiewicz sugrįžimą į šalį po jo vizito Lenkijoje.  Visos pilietinės visuomenės organizacijos susiduria su nauja represijų ir baimės banga. Iš kitos pusės, jaučiamas toks solidarumas ir abipusė parama, kokios nėra buvę mūsų šalies istorijoje. Tai duoda mums vilties ir pasitikėjimo geresne ateitimi.
 
Pastarieji įvykiai paliečia mus kaip žmones ir kaip organizaciją. Svarbiausia mūsų, Caritas organizacijos, pareiga yra būti šalia pagalbos reikalingų žmonių ir tęsti pagalbos teikimą per šiuo metu vykdomus projektus. Mes, Caritas, prisijungiame prie Baltarusijos Katalikų Vyskupų Konferencijos žinios ir smerkiame visas smurto formas ir kviečiame teisingumui ir dialogui. Tėvas Vitaliy Dobrolovich, Baltarusijos Caritas direktorius taip pat parengė pranešimą apie pastaruosius įvykius šalyje.
 
Baltarusijos Caritas komanda
 
Baltarusijos Caritas dėkoja už solidarumą
 
Savo laiške Caritas bendruomenei, Baltarusijos Caritas direktorius kun. Vitaliy Dobrolovich  pirmiausiai pabrėžia, jog Caritas nėra politika. Caritas yra Kristaus meilė, kuri yra suprantama, kuri realizuojama per asmeninę pagalbą artimui. Caritas misija yra ateiti į pagalbą kiekvienam, kuriam to reikia, suteikti viltį ten, kur atrodo, kad jos nebėra, parodyti meilės dvasią žmogaus gyvenimo šviesoje.
 
Stebint tai, kas mūsų šalyje vyksta šiomis dienomis, kiekvienas mūsų išgyvena skirtingas emocijas ir jausmus. Iš vienos pusės, matome nepakeliamą skausmą tų, kurie buvo įkaltinti ir kankinti be kaltės, tai tie, kurie su ašaromis siekia tiesos ir teisingumo. Iš kitos pusės – džiaugsmas ir pasitikėjimas akyse tų, kurie eina saugoti savo mylimųjų drauge su žodžiu ir įstatymu. Neįmanoma išvardinti viso to, ką šiomis dienomis patiria Baltarusijos žmonės. Tačiau, patys taikliausi situaciją apibūdinantys žodžiai yra iš Benedikto XVI enciklikos „Caritas in veritate“:
 
„Šiandien esame rimto nesusipratimo liudininkais. Tuo pat metu, iš vienos pusės, teigiamos tokios vertybės kaip asmens orumas, teisingumas, o kita vertus, radikaliai joms priešinamasi, priimant ir toleruojant įvairius būdus, kuriais žeminama ir pažeidžiama žmogaus gyvybė“.
 
Šiuo metu kiekvienas iš mūsų darome tai, ką galime geriausio tiems, kurie kenčia skausmą ir neviltį. Tai daro ne tik gausios labdaros organizacijų pajėgos, bet ir žmonės turintys švelnią, užjaučiančią širdį. Labai svarbu būti išlikti solidariais drauge su šių įvykių aukomis. Baltarusijos Caritas šiuo nelengvu laiku kviečia visus vienytis maldoje už taikių protestų aukas, už nutarimų, kurie užtikrintų taiką, priėmimą, už smurto mūsų šalyje pabaigą. Prisijunkime prie popiežiaus Pranciškaus pastangų, kuris pasauliui sako:
 
„Mano mintys keliauja į brangiąją Baltarusiją. Atidžiai seku situaciją po rinkimų toje šalyje ir prašau kalbėtis, atmesti smurtą, gerbti teisingumą ir teisę. Visiems baltarusiams meldžiu Švenčiausiosios Mergelės – Taikos Karalienės – užtarimo“.
 
Baltarusijos Caritas dėkoja už visus solidarumo ženklus, jūsų atviras širdis ir stiprią pagalbą, kurią Caritas darbuotojai ir savanoriai jautė per visą pastarąjį mėnesį.
 
Kviečiame atsiliepti į Baltarusijos Caritas direktoriaus kvietimą ir šiuo sudėtingu šaliai laiku palaikyti juos malda. Melskimės už Baltarusijos žmones, už tuos, kurie kenčia skausmą ir neviltį, už smurto šalyje pabaigą ir už nutarimų, kurie užtikrintų šalyje taiką, priėmimą.