A.Duttonas: užtikriname paramą Jeruzalės Caritui, meldžiamės už taiką ir raginame abi puses laikytis humanitarinės teisės

Pagrindinis A.Duttonas: užtikriname paramą Jeruzalės Caritui, meldžiamės už taiką ir raginame abi puses laikytis humanitarinės teisės
Caritas Internationalis generalinis sekretorius Alistairas Duttonas
 
Saugumo sumetimais visa Jeruzalės Carito veikla buvo sustabdyta po savaitgalį paaštrėjusio smurto ir neramumų, per kuriuos, kaip pranešama, žuvo mažiausiai 1 700 žmonių. Jeruzalėje uždarytos visos švietimo įstaigos ir laisvalaikio centrai, taip pat uždaryti Vakarų kranto kontrolės punktai. Caritas Internationalis generalinio sekretoriaus Alistairo Duttono teigimu, konfederacija užtikrina paramą Jeruzalės Caritui. Meldžiamasi už taiką ir raginama abi puses laikytis tarptautinės humanitarinės teisės.
 
Jeruzalės Caritas generalinis sekretorius Antonas Asfaras išreiškė didelį susirūpinimą dėl aštrėjančios padėties Šventojoje Žemėje, ypač dėl labiausiai pažeidžiamų, Carito remiamų asmenų kančių.Tarptautinės bendruomenės prašoma pasinaudoti savo įtaka ir skubiai stabdyti šį besitęsiantį smurtą bei siekti teisingo sprendimo visoms susijusioms šalims.
 
Jeruzalės Caritas generalinis sekretorius Antonas Asfaras
 
Jeruzalės Carito komanda
 
Caritas narė praneša, kad daugelis žmonių turi ribotus išteklius ar galimybę patenkinti pagrindinius poreikius. Daugiau kaip 80 proc. namų ūkių neturi elektros energijos. Jungtinių Tautų duomenimis, dėl smurto eskalacijos daugiau kaip 123 000 Gazos gyventojų buvo priversti palikti savo namus. Tarp jų yra ir Jeruzalės Carito darbuotojų.
 
Apie 74 000 perkeltųjų asmenų šiuo metu ieško prieglobsčio mokyklose po to, kai tūkstančių šeimų namai buvo apgadinti arba visiškai sugriauti.
 
Jeruzalės Caritas pradėjo įgyvendinti Gazos Ruožo darbuotojų paramos priemones „Together putting love into action”, kurios tikslas teikti gyvybiškai svarbią pagalbą Gazoje dirbantiems kolegoms, susiduriantiems su itin sudėtingomis aplinkybėmis. Vis svarbiau - skatinti stiprų vienybės ir emocinės tarpusavio paramos jausmą Jeruzalės Carito organizacijoje, pripažįstant, kad artėjančios naktys Gazoje bus sunkios. Šiuo metu Jeruzalės ir Vakarų Kranto būstinių darbuotojai dirba iš namų, kad galėtų būti su savo šeimomis.
 
Jeruzalės Caritas yra parengęs skubios pagalbos planą padėti gyventojams, kai tik situacija leis. Caritas Internationalis generalinis sekretorius Alistairas Duttonas sako: „Mūsų konfederacija užtikrina paramą Jeruzalės Caritui. Meldžiamės už taiką ir raginame abi puses laikytis tarptautinės humanitarinės teisės bei užtikrinti humanitarinės pagalbos prieinamumą žmonėms, kuriems jos reikia".
 
Caritas jungiasi prie popiežiaus Pranciškaus ir religinių lyderių, pasisakydamas už taiką ir teikdamas humanitarinę paramą visiems kenčiantiems, ragindamas tarptautinę bendruomenę neatidėliotinai ir visomis išgalėmis stengtis, kad Šventojoje Žemėje būtų pasiekta ilgalaikė taika.
 
Pagal Caritas Internationalis parengė Lietuvos Caritas