Į vergiją parduota vaikystė ir žinia prekybos žmonėmis aukoms

Pagrindinis Į vergiją parduota vaikystė ir žinia prekybos žmonėmis aukoms
Šv. Bakhitos mirties dieną – vasario 8-ąją – visame pasaulyje maldoje prisimenami milijonai nukentėjusiųjų ir kenčiančių nuo prekybos žmonėmis: išnaudojamų prostitucijai, darbui vergiškomis sąlygomis, vaikų pornografijai, organų donorystei, surogatinei motinystei ir kitokiai žmogaus orumą trypiančiai vergijai.
 
Pagrobta iš laukų
 
1869 metais dabartiniame Sudane gimusi Šv. Bakhita vos šešerių buvo pagrobta iš laukų ir parduota vergų turguje. Pagal gentinį paprotį, jai buvo 114 kartų įrėžta peiliu, nesirūpinant ar išgyvens.
 
Per dešimt metų kelis kartus perparduota galiausiai ji pateko į italų konsulo Chartume namus, kuriuose pagaliau rado pagarbą ir ramybę. Dėl politinių priežasčių konsului su šeima nusprendus grįžti į Italiją, Bakhita pasiprašė vykti kartu. Italijoje jai buvo patikėta rūpinti vaikais.
 
Kai jos prižiūrimą mergaitę tėvai nusprendė siųsti mokytis pas Kanosos seseris, Bakhita vyko kartu. Ten pažino krikščionių Dievą – tą žvaigždžių ir kitų nuostabių kūrinių šeimininką, kuriuo gėrėjosi nuo pat mažų dienų.
 
Santa Marta Group nuotr.
 
Italijoje ji nebebuvo vergė, galėjo pati priimti sprendimus, tad 1890 metais pasikrikštijo, o dar po trejų – įstojo į Kanosos seserų kongregaciją.
 
1896-aisiais būsimojo popiežiaus Pijaus X kardinolo Sarti akivaizdoje davusi įžadus, ji apsigyveno Schio mieste, vienuolyne, kuriame praleido 45 metus, iki pat mirties 1947-ųjų vasario 8 dienos.
 
Visuotinį pripažinimą dėl švento gyvenimo, malonaus ir džiugaus būdo pelniusią Bakhitą šventąja, Sudano globėja 2000 metais paskelbė popiežius Jonas Paulius II.
 
Išnaudotojai taikosi į pažeidžiamiausius
 
Išnaudotojai taikosi į socialiai pažeidžiamus, vienišus, krizėse esančius žmones. Dar pažeidžiamesni – turintys priklausomybių. Net jei aukos ir nėra priklausomos, jas dažnai siekiama įtraukti į narkotikų ar kitų kvaišalų vartojimą, nes taip dar lengviau jas valdyti.
 
Kalbant apie prekybą žmonėmis, Lietuva yra ir tranzito, ir tikslo šalis. Lietuvos piliečiai užsienio šalyse išnaudojami prekybai žmonėmis nusikalstamoms veikoms, priverstiniam darbui, seksualiniam išnaudojimui, fiktyvioms santuokoms, sukčiavimui, elgetavimui. Nepilnamečiai verčiami vogti, o mergaitės seksualiai išnaudojamos. Verbuojami pažeidžiamų šeimų vaikai, gyvenantys globos namuose ir pan.
 
Lietuvoje išnaudojami trečiųjų šalių piliečiai priverstinai įdarbinami nežmoniškomis sąlygomis. Be teisės rinktis seksualiai išnaudojamos moterys masažo salonuose.
 
Prekyba žmonėmis keliasi į kibernetinę erdvę, kur nėra pakankamai įgūdžių bei priemonių nustatyti aukas, patraukti prekeivius baudžiamojon atsakomybėn.
 
Popiežiaus atsakas
 
Prekyba žmonėmis, jau seniai tarptautinio masto, tad kova su ja – ne vien policijos, nevyriausybinių organizacijų (NVO) ar valstybės, o, kaip sako popiežius Pranciškus, – visos žmonijos rūpestis.
 
Būtent Šventasis Tėvas ėmėsi burti įvairių sričių profesionalus: teisininkus, policijos pareigūnus, socialinius ir humanitarinius darbuotojus, Bažnyčios atstovus, kad galėtų tarpusavyje dalintis patirtimi ir ieškoti veiksmingų sprendimų žmogaus orumui apginti.
 
Nuo 2014 metų Bažnyčios ir teisėsaugos iniciatyvas prieš prekybą žmonėmis telkia Romoje įsteigta tarptautinė Šv. Mortos grupė. Jos dangiškąja globėja pasirinkta šv. Juozapina Bakhita.
 
 
Kaip stabdyti vergystę?
 
Stabdyti šiuolaikinę vergiją prieš vyrus, moteris, vaikus, išnaudojant juos nelegaliam darbui, organų donorystei, prostitucijai, surogatinei motinystei, vagystėms ir kitiems nusikaltimams Šv. Mortos grupė siekia plėtodama teisėsaugos, Bažnyčios ir bendruomenių ryšius, kad nusikaltimų aukoms būtų prieinama teisinė ir pastoracinė pagalba. Politikams primenama kuriant įstatymus prieš prekybą žmonėmis visų pirma atsižvelgti į nukentėjusiuosius.
 
Šv. Mortos grupė daug dėmesio skiria prekybos žmonėmis prevencijai. Kaip sakė iniciatyvos koordinatorė prie Lietuvos Carito Vaida Matusevičiūtė, pažeidžiamiems, jauniems žmonėms pristatomos naujos prekybos žmonėmis formos ir kaip nepakliūti į spąstus. 
Dėl susitikimų, renginių apie šiuolaikinę vergiją į Vaidą galima kreiptis tel. 867441393, koordinatorius@caritas.lt
 
Vaida Matusevičiūtė, asmeninio albumo nuotr.
 
„Kaip ir kasmet vasario 8-ąją junkimės į bendrą maldą, kad kuo mažiau mūsų sesių, brolių, vaikų tėvų, mamų, pažįstamų ir nepažįstamų patirtų išnaudojimo siaubą“, – kvietė V. Matusevičiūtė, dėkodama visiems, kurie atpažįsta prekybos žmonėmis aukas, meldžiasi už jas, lydi per teisinius procesus, padeda iš naujo patikėti savimi, žmonėmis, stotis ant kojų ir garsiai kalba apie grėsmes.
 
 
Pagalba nukentėjus nuo prekybos žmonėmis ar įtariant išnaudojimą:
 
Lietuvoje. Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis: tel. 861691119. Vilniaus arkivyskupijos Pagalbos patyrusiems smurtą ir prekybos žmonėmis aukoms programa: tel. 869990866, pagalba@vilnius.caritas.lt. Bendrasis pagalbos telefonas 112.
 
Užsienyje. Pirminė informacinė konsulinė pagalba visą parą teikiama tel. 852362444, pilieciai@urm.lt. Bendrasis pagalbos telefonas 112.
 
Pagalbą nukentėjusiems ir galintiems nukentėti teikia Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos toje valstybėje. Konsulas organizuos pagalbą ir saugų grąžinimą į Lietuvą.
 
Parengė Ieva Urbonaitė, Lietuvos Caritas