2017 - 2019 m. įgyvendinti projektai

Pagrindinis 2017 - 2019 m. įgyvendinti projektai

2019 metais įgyvendinti projektai 

 

Projekto pavadinimas: Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų stiprinimas Lietuvoje
Finansavo - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 
 
Projekte dalyvavo 7 vyskupijos (Kauno arkivyskupijos Caritas, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, Panevėžio vyskupijos Caritas, Šiaulių vyskupijos Caritas, Vilkaviškio vyskupijos Caritas, Kaišiadorių vyskupijos Caritas, Telšių vyskupijos Caritas). Projekto veiklos: mokymai „Savanoriškos veiklos vadyba NVO organizacijoje: teoriniai ir praktiniai aspektai“- dalyvavo 300 dalyvių;  mokymai „Lėšų telkimas NVO organizacijoje“ - dalyvavo 140 dalyvių; mokymai „Viešųjų paslaugų perdavimas ir Caritas dalyvavimo paslaugų teikime perspektyvos savivaldybėse, remiantis SSGG“ - dalyvavo 140 dalyvių;  konferencija LR Seime „Gerovės valstybės link - ar geru keliu einame“ - dalyvavo 60 dalyvių; atliktas savanoriškos veiklos tyrimas; NVO sektoriaus naudos viešinimas (7 straipsniai apie vyskupijos Caritas vykdomas veiklas ir 2 radijo laidos apie Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų Caritas savanoriškas veiklas); sukurtas ir viešintas dokumentinis filmas „Kilti ir kelti. Caritas misija Lietuvoje“.

 

2017 metais įgyvendinti projektai 

 

  • "Vaikų stotelė" bendradarbiaudami su Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapija. Finansavo - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.         
​Projekte tiesioginę pagalbą gavo 35 vaikai iš 24 šeimų, besinaudojančių Vaikų dienos centro paslaugomis (gyvenimo, asmens higienos įgūdžių ugdymo paslaugos; informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugos; socialinės ir psichologinės krizių įveikimo paslaugos). 
 
  • "Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms" bendradarbiaudami su VŠĮ "Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras". Finansavo - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Projekte tiesioginę pagalbą gavo 130 asmenų (teisinė, neatidėliotina medicinos pagalba; laikinas apgyvendinimas (iki 6 mėn.), socialinės paslaugos, pagalba integruojantis į darbo rinką). 
 
  • "Paslaugų tinklo stiprinimas prekybos žmonėmis ir seksualinės prievartos aukoms Kauno mieste". Finansavo - Kauno miesto savivaldybė.
Projekte tiesioginę pagalbą gavo 12 asmenų (socialinio darbuotojo, psichologo konsultacijos, apgyvendinimo, pavežėjimo paslauga).