Paaukok vaikams


Aukok CaritasApie Caritas

Caritas – tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės.

Caritas savo veikloje remiasi Katalikų bažnyčios socialiniu mokymu, akcentuojančiu žmogaus orumą.

Caritas Lietuvoje – tai savanoriškas pagalbos artimui sambūris, kurio narių daugumą daugiau kaip 95 proc. sudaro savanoriai.

Lietuvos Caritas yra pagal Katalikų Bažnyčios kanonus (kan. 115 § 3 ir kan. 116 § 1) Lietuvos Vyskupų Konferencijos įsteigtas viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą.

Lietuvos Caritas yra Caritas Internationalis konfederacijos ir Regiono Caritas Europa organizacijų narys. Lietuvos Caritas gali būti ir kitų nacionalinių ar tarptautinių organizacijų narys.

Lietuvos Caritas yra visas Caritas struktūras Lietuvoje apimanti bendruomenė.

INFO DĖL COVID-19

          

Raskite mus!


Popiežiaus intencija 2020-03 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai