„Gerumas mus vienija“ 2015

Pagrindinis „Gerumas mus vienija“ 2015

„Gerumas mus vienija“ 2015

Advento laikotarpiu Caritas visoje Lietuvoje skelbia paramos akciją „Gerumas mus vienija“. Gerumo akcijos misija – surinktų aukų dėka padėti labiausiai vargstantiems ir stokojantiems Caritas globojamiems žmonėms. Šiais metais jau 18-tą kartą Caritas kviečia susivienyti  ir prieš gražiausias metų šventes pagalvoti apie tuos, kuriems likimas nepagailėjo sunkių išbandymų.

Organizacija Caritas visoje Lietuvoje kiekvieną dieną atveria duris tūkstančiams, kuriems reikalinga parama, geras žodis, materialinė pagalba. Organizacijoje dirbantys žmonės tiesia pagalbos ranką vienišiems seneliams, vargstančioms šeimoms, smurtą ir prievartą patyrusiems žmonėms. Carito savanoriai nepalieka nelaimėje nei vieno, kuriam stinga šilumos, meilės ar rūpesčio.

Praėjusiais metais už akcijos „Gerumas mus vienija“ surinktas aukas, Caritas savanoriai padėjo vargstantiesiems ir Carito globojamiems žmonės pajusti švenčių dvasią. Caritas sriubos valgyklose buvo ruošiama Šv. Kūčių vakarienė benamiams, nepriteklių kenčiančioms šeimoms išdalyti maisto paketai. Taip pat visoje Lietuvoje Caritas padėjo į nelaimę patekusiems žmonėms: pagelbėjo įsigyjant brangių ir nekompensuojamų vaistų,  reikalingų prekių buityje, maisto produktų.

Lietuvos Carito l.e.p. generalinė direktorė Deimantė Bukeikaitė ragina visus Lietuvos žmones nelikti abejingais ir padėti Caritui Lietuvoje tęsti savo misiją ir padėti vargstantiems. „Advento laikotarpis yra tas laikas, kuris kviečia žengti žingsnį link kito kančios, vienatvės ir užmaršties. Dėkime pastangas ne tik dėl sotesnio ir šviesesnio rytojaus sau − rūpinkimės ir būkime gailestingi vieni kitiems. Prisidėti prie paramos akcijos "Gerumas mus vienija" kviečiame ne tik įsigyjant Caritas simbolinę žvakelę − kviečiame aplankyti, pabūti su savo bendruomenės nariais, kurie stokoja meilės, artumo ir dalijimosi džiaugsmo“, - teigia D. Bukeikaitė.

Carito akcija „Gerumas mus vienija“ vyks nuo gruodžio 1 iki gruodžio 31dienos. Simbolines rankų darbo žvakeles įsigyti kviečiame bažnyčiose ir parapijose. Taip pat raginame aukoti trumpaisiais numeriais: 1404 (auka 1,45eur) arba 1416 (auka 0,58 eur).