Caritas Advento paramos akcija „Gerumas mus vienija 2017“

Pagrindinis Caritas Advento paramos akcija „Gerumas mus vienija 2017“
Paramos akciją „Gerumas mus vienija“ apibūdina keturi žodžiai:
 
Adventas – tai vidinio džiaugsmo ir susikaupimo metas. Tai ne pasyvaus lūkuriavimo laikas, bet nepaliaujamo budėjimo ir veiklios meilės laikas.
Malda - apmąstant Dievo Žodį, yra tarsi kelias, vedantis per šią širdies perkeitimo, gyvenimo apmąstymo kelionę. Ji yra tarsi vidinis kompasas, padedantis mums šį laiką išgyventi kaip tikėjimo įvykį.
Bendrystė su vargstančiaisiais mums primena Jėzų, gimusį tvartelyje, nes tie, kurie turėjo visko užtektinai, Jo nepriėmė. Atsigręždami į tuos, kuriems trūksta būtiniausių dalykų, mes keičiamės patys ir parengiame tikrąjį Betliejų savo širdyje.
Caritas tarnystė visų pirma liudija Dievo meilę, Jo gerumą. Tai Jis mus vienija. Tas, kas patyrė Dievo meilę, gailestingumą, yra kviečiamas juo dalytis.
                                            
Kviečiame Jus ir Jūsų šeimą Advento pradžioje įsivardinti savo pasiryžimą šiam laikui, parūpinti savo namams Advento vainiką, įsigyjant Caritas žvakelę paaukoti vargstantiesiems, melstis kiekvieną Advento sekmadienį ir paraginti kitus sąmoningai išgyventi šį laukimo laikotarpį!
 
Pasiryžimai Adventui gali būti labai įvairūs – vienišą aplankyti, susitaikyti, užmirštą prisiminti, atkurti santykį, susitikti su senai matytu, pavaišinti, kitą pavaduoti, melstis už Lietuvą, paaukoti, pasiryžti savanorystei ar kitam geram darbui.
 
Kasdienis rūpestis, dėmesys, šiluma ir pagalba gali suteikti didelės drąsos, stiprybės ir vilties tiems, kurie jos stokoja.
Kviečiame Advento piligrimystei į širdies Betliejų! Gerumas mus vienija!
Už auką Caritas žvakelių viso advento laikotarpiu galite įsigyti bažnyčioje, parapijos namuose ar Caritas centruose.
Prisidėti prie pagalbos vargstantiems galite ištisus metus, remdami Caritas organizacijos veiklas.
 
 
 
Mūsų informaciniai draugai: