Už saugią Lietuvą


Aukok CaritasSupervizija

Supervizija - tai profesinio konsultavimo metodas, skatinantis ir padedantis žmogui apmastyti ir pagerinti savo darbinę veiklą.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“, 2006 m. Balandžio 5 d., Nr. A1 – 92, 2 str.:

Supervizijasocialinio darbo specialistų profesinės veiklos savitarpio priežiūra ir pagalba, skatinant ir padedant socialinį darbą dirbantiesiems vertinti savo profesinę veiklą, numatyti veiklos kėlimo kryptis bei padidinti profesinę kompetenciją.

Supervizijos funkcijos:

 • Administracinė funkcija garantuoja efektyvų organizacijos politikos realizavimą ir paslaugų pristatymą.
 • Edukacinė funkcija gerina darbuotojų žinias ir įgūdžius. Ji apima šias veiklas:
 • mokymas,
 • pagalba mokantis,
 • lavinimas,
 • žinių bei patirčių pasidalinimas,
 • informacijos skleidimas,
 • pagalba darbuotojams ieškant sprendimų,
 • pagalba stiprinti profesionalo augimą,
 • patarimų bei pasiūlymų davimas,
 • parama sprendžiant problemas
 • Paramos funkcija didina darbuotojų pasitenkinimą savo darbu, gerina dvasinę būseną. Ji siejama su:
 • motyvacija,
 • pasitenkinimu savo darbu,
 • dirbančiųjų dvasine būsena,
 • pagalba susitvarkant su stresinėmis situacijomis praktinėje veikloje.

Supervizija turi būti daroma su pasitenkinimu, išlaikant darbuotojus ramius, patenkintus savo darbe.

Supervizijos darbo sritys

 • socialinis darbas;
 • švietimas - suaugusiųjų mokymas;
 • privati veikla;
 • organizacijų konsultavimas;
 • sveikatos priežiūra;
 • psichoterapija;
 • konsultavimas;
 • dvasinė veikla;
 • administravimas;
 • verslas, pramonė.

Supervizijos formos

INDIVIDUALI, dirbant su atskirais asmenimis (darbuotoju ar vadovu):

 • Profesionaliam darbui,
 • Tolimesnei profesinei kvalifikacijai,
 • Aktualių konfliktų sprendimui,
 • Psichologinio krūvio sumažinimui.

GRUPINĖ IR KOMANDOS:

 • Bendradarbiavimo efektyvumui,
 • Konfliktų sprendimui.

ORGANIZACIJOS SUPERVIZIJA:

 • Vaidmenų ir funkcijų pagalba padeda gerinti komunikaciją organizacijos viduje,
 • Padeda aptariant ir suvokiant tikslus,
 • Skatina struktūrų vystymąsi, kad organizacijos išteklius padaryti naudojamais, juos sėkmingai panaudoti ir vystyti.

Lietuvos Caritas inicijavo bei su Munsterio akademija ir Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo institutu (dabar - Socialinės gerovės institutu) vykdė du supervizijos mokymų ciklus:

 • 2001 – 2004 m. Vokietijos Caritas visiškai finansavo pirmuosius supervizijos mokymus.
 • 2005 – 2007 m. Vokietijos Caritas dalinai finansavo antruosius supervizijos mokymus.

Supervizijos temos Lietuvos Caritas organizacijoje:

 • Darbo struktūravimas, administravimas
 • Tinklo vyskupijose kūrimas
 • Komandų kūrimas
 • Savanorių paieška, įtraukimas
 • Funkcijų pasiskirstymas, atsakomybė
 • Vidinė komunikacija
 • Bendradarbiavimas
 • Konfliktai, konkurencija
 • Išteklių paieška
 • “Projektinis režimas” – neužtikrintas tęstinumas
 • Motyvacija
 • Perdegimas
 • Asmeninis profesinis augimas
 • Ribų nustatymas
 • Darbas su klientais

Supervizijos nauda

 • Profesinis ir asmeninis augimas
 • Perdegimo, pervargimo prevencija
 • Paslaugų kokybės gerinimas
 • Projektų stiprinimas
 • Organizacijos stiprinimas
 • Visuomenės socialinių problemų sprendimas

“Supervizija – nepaprastas dalykas, kai sau leidi pagalvoti ir paanalizuoti tai, ką darai. Darbas įgauna prasmę ir vertę, verčia tobulėti. Rekomenduoju kiekvienam socialiniam darbuotojui turėti superviziją, nes be jos ir pervargimas, ir perdegimas visai šalia. Lietuvoje tokia prasta situacija, kad gali atrodyti, jog kovoji su vėjo malūnais : )))”.

Supervizijas teikia supervizorės Kristina Mišinienė, Polina Šedienė.

Dėl supervizijos Jūsų organizacijai kreiptis prašome telefonu 8 37 20 54 27 arba el. paštu caritas@lcn.lt .

Reklama

 


Raskite mus!


Šv. Tėvo intencija Vasario mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija, 2016!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai