Paaukok vaikams


Aukok CaritasReginčios širdys

       Daugybė žmonių, girdėdami Carito  organizacijos pavadinimą, iš karto  tapatina jos veikimą su žmogaus poreikių tenkinimu. Popiežius Benediktas XVI enciklikoje Deus Caritas est pastebi, jog „vadovaujantis pavyzdžiu, pateikiamu palyginime apie gailestingąjį samarietį, krikščioniška gailestingoji meilė pirmiausia yra tiesiog atsakas į tai, kas konkrečioje situacijoje yra tiesioginis poreikis: alkstantieji pavalgydintini, nuogieji aprengtini, sergantieji gydytini, kalintieji aplankytini ir t. t.“ (31). Vadinasi, esame kviečiami drauge atsiliepti į stokojančiųjų ar kenčiančiųjų išsakytus, o kartais ir nutylėtus poreikius, kuriuos reikia pastebėti. Tokiu būdu mes tampame gailestingosios meilės nešėjai savo artimoje aplinkoje, plečiantys Carito suvokimą ir pajautimą.
    Prasidėję metai ir veikla jau įsibėgėjo, bet mes su džiaugsmu dar žvelgiame į praėjusius Carito metus.
       Galime tik pasidžiaugti, kad šalia mūsų yra dovanojančių ir besidalijančių žmonių. Tai įrodė ir praėjusiais metais gailestingumo darbus kvietusi daryti www.as-cia.lt svetainė. Šiandien net kelios šeimos gali džiaugtis įrengtais vandens gręžiniais ir patys bei jų vaikai gerti švarų vandenį. Taip pat Edita dar keliauja savo kelionę link to, kad galėtų šypsotis, o ją palydi jos geradarė Marija. Mažas berniukas Julius, muzikos garsų padedamas, mokosi kalbėti. Irenos namelyje, kuriame nebuvo grindų ir telkšojo vanduo, šiandien sausa ir jauku. Teresė mėgaujasi tuo, kad gali tapyti ir savo darbus rodyti kitiems. O štai Betzatos bendruomenė laukia pavasario ir už paaukotus pinigus pirks savo sodui augalėlių. Marija, sunkia liga serganti maža mergaitė, turėjusi atsisveikinti su brangiais daiktais, kuriuos suniokojo kilęs gaisras, šiandien džiaugiasi nauja lovele ir kitais būtinais daiktais. Žanetai aukotojai suteikė viltį ir galimybę matyti šalia esantį pasaulį ryškiausiomis spalvomis. Ir tai tik dalis istorijų, dalis mūsų bendrų pergalių, apie kurias ši svetainė pasakojo. Net septyniolikos istorijų herojai (ir maži, ir dideli), išgyvenę tam tikrų sunkumų ir praradimų, šiandien džiaugiasi mūsų rūpesčio ir meilės vaisiais.
                                                             
       Praėjusiais metais Caritas Lietuvoje septynioliktus metus advento laikotarpį kvietė išgyventi besidalijant gerumu. Daugiau kaip šimtas tūkstančių Carito žvakelių, pagamintų Vilniaus arkivyskupijos Carito globojamų žmonių rankomis, iškeliavo į „Gerumas mus vienija“ akcijos dalyvių namus, nešdamos meilės, šviesos ir vilties žinią. Šios akcijos metu ypač svarbus yra mūsų susitikimas, nesvarbu, kur jis įvyksta – bažnyčioje, parapijoje, Carite ar prekybos centre. Susitikimą įprasmina mūsų troškimas dalytis šypsena, palinkėjimu, malda bei auka. Dalijimasis mus augina ir griauna tik savimi besirūpinančios širdies sienas – juk „Jėzaus programa yra ‘reginti širdis’“ (Deus Caritas est 31). „Reginti širdis“ ne tik budi, mato, kur reikia meilės, dėmesio ar šilumos; „reginti širdis“ niekada nepailsta veikti. Mes, Carito bendruomenė, liudijame, kad tūkstančiai žmonių turi matančias ir veikiančias širdis, atviras liūdintiems, vargstantiems ar vienišiems.
       Dalis „Gerumas mus vienija“ akcijos aukų bus skirtos tikslinėms programoms įgyvendinti – pagalbai sergantiems epilepsija, globėjams bei įtėviams, gatvėje gyvenantiems asmenims ar nuteistiesiems, saugumą gimtojoje šalyje praradusiems ir ieškantiems prieglobsčio bei kitiems sunkumus patiriantiems. Kita dalis bus panaudota Carito vaikų dienos centrų įvairioms veikloms vykdyti, vasaros stovykloms organizuoti. Paaukotos lėšos pasitarnaus parapijos Carito bendruomenėms atsiliepiant į vargstančiųjų poreikius.

Šiandien žvelgiame į 2017 metus su dar didesne viltimi ir padrąsinimu, palaikymu. Džiaugiamės, kad vis aktyviau gebame pastebėti ar išgirsti šalia esančius, mokomės vienas kitą palydėti gailestingosios meilės kelionėje, neatsiejamoje nuo tikinčiojo ir to, kuris aplink save siekia kurti gėrį, gyvenimo. Telaimina ir testiprina Viešpats mūsų reginčias širdis tarnystėje!
 
Lietuvos Caritas
 
Šaltinis: Artuma, 2017 m. kovas.

Už saugią Lietuvą


Raskite mus!


Popiežiaus intencija liepos mėnesiui

Naujienų archyvas

Video

Savanorystė

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai