Paaukok vaikams


Aukok CaritasDĖKOJAME prisijungusiems prie humanitarinės pagalbos Ukrainos žmonėms

DĖKOJAME VISIEMS, prisijungusiems prie humanitarinės pagalbos Ukrainos žmonėms

Lietuvos Caritas kartu su septyniomis didžiosiomis vyskupijomis ir Ukrainos garbės konsulu Geniu Vygantu humanitarinės pagalbos akciją Ukrainos žmonėms paremti organizavo nuo 2014 m. spalio 6 d. iki lapkričio 10 d.

Lietuvos gyventojų suaukoti daiktai vos sutilpo į 7 krovinines mašinas ir Ukrainą pasiekė prieš pat Naujuosius metus. Lietuviai ne tik gausiai aukojo šiltų drabužių, avalynės, antklodžių, maisto, tačiau skyrė ir piniginę auką. Iš viso surinkta per 13 tūkst. eurų (46 tūkst. litų).

Kijevo Carito direktorius Romanas Syrotyčius nuoširdžiai dėkoja Lietuvos žmonėms:

Ši pagalba labai reikalinga ir svarbi mūsų krašto žmonėms karo laikotarpiu. Mūsų kraštiečiai buvo priversti pabėgti iš konflikto zonų, todėl jūsų parama padeda daugybei žmonių išgyventi šiuo sunkiu periodu. Humanitarinė pagalba jau yra paskirstyta ir dalijama tiems, kam labiausiai reikia. Savanoriai ir kunigai padeda dalyti paramą vargšams ir konflikto aukoms. Dalis humanitarinės pagalbos buvo paskirstyta pabėgėliams Kijevo, Donecko, Luhansko, Dnepropetrovsko regionuose. Likusi parama bus išdalyta Artemivske, Kharkive, Dneprovske, Berdyanske ir Melitopolio miestuose. Čia gyvenantiems žmonėms  taip pat reikia šiltų drabužių, avalynės ir maisto produktų.

Mielieji, šiuo sudėtingu Ukrainai laikotarpiu, kai karas nusineša tūkstančių žmonių gyvybes, kai žmonės palieka savo namus, kad išsigelbėtų nuo karo, kai ligoninės yra perpildytos sužeistųjų, - mes norime jums nuoširdžiai padėkoti. Jūsų pagalba mums – žmogiškumo, meilės ir gerumo įrodymas.

 Linkime, kad Dievas jums atlygintų šimteriopai. Dievas yra gailestingas, todėl jis ir drąsina mūsų veiksmus bei kviečia prisijungti prie gerų darbų, kurie taip reikalingi mūsų pasauliui. Dėkojame Jums“.

Lietuvos Caritas generalinė direktorė Janina Kukauskienė sakė, jog paramos rinkimas parodė, kad Lietuvos žmonės turi daug geros valios ir jautrumo.

Caritas Lietuvoje vardu, nuoširdžiai DĖKOJAME:

-          Vyskupams ir kunigams, palaikiusiems organizuojamą akciją ir pakvietusiems Lietuvos žmones prisidėti prie humanitarinės paramos akcijos Ukrainos žmonėms;

-          visiems Lietuvos žmonėms, atnešusiems daiktinę paramą į Caritas ar skyrusiems piniginę paramą Ukrainos žmonėms;

-          Caritas savanoriams ir darbuotojams, kurie neskaičiuodami darbo valandų ir energijos skyrė laiko surinktos humanitarinės paramos perrinkimui, surūšiavimui, supakavimui;

-           Užsienio reikalų ministerijai, ženkliai prisidėjusiai prie surinktos humanitarinės paramos transportavimo išlaidų į Ukrainą;

-          Savivaldybėms, seniūnijoms, UAB „Galinta ir partneriai“, UAB „Limarko jūrų agentūra“ Limarko grupei, Lietuvos Samariečių bendrijos Kauno skyriui, „Maisto banko“ Kauno skyriui, skyrusiems patalpas laikinam surinktos paramos sandėliavimui ir transportą paramos pervežimui į Vyskupijų Caritas centrus;

-          UAB „Aidaste“, UAB „Rasrama (RMS MOVING)“, Krašto apsaugos savanoriams, padėjusiems surinktą humanitarinę paramą sukrauti į krovinines mašinas ir nugabenti į Ukrainą.

„Įsitikinome, kad kitų nelaimė ne tik pavienius žmones suvienija tarpusavyje, bet ir valstybines struktūras, kurios prisidėjo prie šios nesavanaudiškos misijos. Neabejoju, kad mūsų parodytas solidarumas ir pastangos neliktų be atsako, jei panašios pagalbos prisireiktų Lietuvos žmonėms“, - dėkodama teigė Lietuvos Caritas generalinė direktorė Janina Kukauskienė. 

INFO DĖL COVID-19

          

Raskite mus!


Popiežiaus intencija 2020-03 mėn.

Naujienų archyvas

Video

Gerumas mus vienija!

Partneriai

 

 

 

Rėmėjai